*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Руйнування озонового шару Землі та шляхи його захисту

рефераты, Экология

Объем работы: 14 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 70 руб.

Просмотров: 1250

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ ………………………………………………………………………… 3
Руйнування озонового шару Землі та шляхи його захисту ……………. 4
1.Озоносфера……………………………………………………………….. 4
2. Сучасний стан озонового екрану ……………………………………… 7
3.Фактори руйнування озону ……………………………………………. 8
4.Шляхи збереження озонового екрану Землі ………………………….. 11
Висновки …………………………………………………………………… 13
Література …………………………………………………………………. 14
Планета Земля є унікальною серед планет Соняч¬ної системи. У тонкому шарі, де зустрічаються і взає¬модіють повітря, вода і земля, живуть істоти, серед яких і ми з вами. Цей шар, що населений організмами і взаємодіє з повітрям (атмосферою), водою (гідросферою) і земною корою (літосферою), називається біосферою. Усі істоти, і ми в тому числі, залежать від збереження її цілісності. Якщо дуже сильно змінити будь-який із компонентів біосфери, остання може повністю підда¬тися руйнації. Не виключено, що атмосфера, гідросфе¬ра і літосфера при цьому збережуться, але в їхніх взаємовідносинах уже не буде брати участі живе.
У центрі уваги сучасного людства стоять проблеми взаємодії людини з навколишнім природним середо¬вищем, екологічної стійкості біосфери.
Екологія - наука, яка досліджує функціонування систем і структур надорганізменого рівня (екосистем або біогеоценозів) в їх взаємодії один з одним і сукуп¬ністю факторів навколишнього середовища. Екологія охоплює широке коло теоретичних і практичних пи¬тань: вивчення різних рівнів біологічної організації - від окремих організмів через популяції й угруповання до екосистем; принципи і закономірності їх структури, функціонування, розвитку; регуляторні й адаптивні ме¬ханізми; досліджує сутність процесів обміну і перетво¬рення речовин та енергії; веде пошуки природних за¬конів організації життя на нашій планеті. Термін «еко¬логія» був запропонований Е. Геккелем у 1866 р.
Тема реферату «Руйнування озонового шару Землі та шляхи його захисту».
Мета реферату – розглянути що таке озоносфера, ознайомитися з сучасним станом озонового екрану та факторами руйнування озону, а тпкож з шляхами збереження озонового екрану Землі.
В рефераті було розглянуто руйнування озонового шару Землі , проблеми озонового шару Землі та шляхи їх подолання.
Треба підкреслити, що треба припинити виробництво фреонів та газів які знищують озоносферу, бо це може привести к тяжким наслідкам.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу