*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Механізм функціонування ринкової економіки

дипломные работы, Экономическая теория

Объем работы: 107 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 579

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ ……………………………………………………………………. 3
1. Загальні положення. Переваги і недоліки ринкової економіки…..
2. Основи теорії попиту та пропозиції ………………………………..
3. Особливості функціонування підприємства (фірми) в умовах ринку
4. Фактори виробництва. Виробнича функція………………………. 5
9
25
29
5. Економічні суб'єкти ринкової економіки ………………………….
6. Кругообіг ресурсів, товарів і доходу в ринковій економіці …….
7. Класичний та кейнсіанський підходи до економічної моделі ……
7.1. Класична економічна теорія ……………………………………..
7.2. Кейнсіанська економічна теорія …………………………………. 37
51
55
55
57
7.3. Інструментарій кейнсіанської теорії (зайнятості) ……………….
7.4. Рівноваговий обсяг виробництва в кейнсіанській моделі ………
8. Приклади практичного використання теоретичних положень
ринкової економіки ………………………………………………………
8.1. Аналіз надлишків споживача і виробника ……………………… 59
65

70
70
8.2. Державне регулювання цін шляхом введення потоварного
податку або дотації …………………………………………………….
8.3. Держава, спекулянти та ринкова рівновага …………………….
8.4. Механізм формування ринку житла (на прикладі США) ……..
Висновки …………………………………………………………………
Література ………………………………………………………………
75
80
85
90
91
Тема дипломної роботи «Механізм функціонування ринкової економі-ки».
В роботі пропонується розглянути наступні питання:
- Загальні положення ринкової економіки;
- Переваги і недоліки ринкової економіки ;
- Основи теорії попиту та пропозиції ;
- Особливості функціонування підприємства (фірми) в умовах ринку;
- Фактори виробництва;
- Виробнича функція;
- Економічні суб'єкти ринкової економіки;
- Кругообіг ресурсів, товарів і доходу в ринковій економіці;
- Класичний та кейнсіанський підходи до економічної моделі;
- Приклади практичного використання теоретичних положень ринкової економіки.
Економіка України впродовж останніх п'ятдесяти років випробу¬вала і випробовує постійні зміни - спочатку як елемент загальносоюз¬ної адміністративної командної системи господарювання, а з 1991 р. - в умовах самостійного формування і функціонування народногосподар-ського механізму. Розглянутий період характеризувався складними економічними процесами, які відзначаються не завжди ефективними результатами порівняно з іншими країнами світу - як капіталістичними, так і соціалістичної орієнтації. Внаслідок неефективного менеджменту та недостатнього усвідомлення стратегічної мети розвитку економіка країни продовжує знаходитися в умовах системної кризи, яка підсилюється зро-стаючою енергетичною кризою. Характерним є хронічне відставання від середньо-світового розвитку.
За останні роки вийшла друком значна кількість монографічної та на-вчальної літератури, присвяченої теоретичним та практичним про¬блемам функціонування економіки України на сучасному етапі. Україн¬ський читач мав можливість ознайомитися з працями таких авторів, як В. Гєєць, М. Павловський, В. Ющенко, В. Лисицький, Ю. Пахомов, А. Гальчинський, Є. Гайдар та ін. Однак через значну динаміку подій в економічному житті, постійне накопичення вітчизняного та закордон¬ного досвіду відчувається певний дефіцит узагальнюючої літератури із вказаної тематики, особливо враховуючи зростаючий попит на таку літературу з боку...
В процесі виконання дипломної роботи ми ознайомилися з загальними положеннями ринкової економіки, перевагами і недоліками ринкової економіки, основами теорії попиту та пропозиції , особливостями функціонування підприємства (фірми) в умовах ринку, факторами виробництва, виробничою функцією, економічними суб'єктами ринкової економіки, кругообігом ресурсів, товарів і доходу в ринковій економіці, класичним та кейнсіанським підходами до економічної моделі, прикладами практичного використання теоретичних положень ринкової економіки.
Мета роботи досягнена.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу