*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

ЗОВНІШНІ ПРОЯВИ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ

дипломные работы, культура

Объем работы: 92 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 814

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП ………………………………………………………………. 3
ЗОВНІШНІ ПРОЯВИ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ
1. Видимі символи ……………………………………………………
5
1.1. Символ як архаїчний ціннісний образ ………………………… 5
1.2. Колір ……………………………………………………………… 12
2. Фірмовий стиль: концепція і основні поняття …………………… 19
3. Елементи фірмового стилю ……………………………………….
3.1. Товарний знак, піктограма ……………………………………… 28
28
3.2. Інтер'єр ……………………………………………………………. 37
3.3. Одяг ……………………………………………………………….. 44
4. Ритуали, свята, поведінка співробітників ………………………… 50
5. Історія організації та її культура …………………………………. 57
6. Герої та міфи. Мова спілкування …………………………………. 63
7. Валеологія. Здоровий спосіб життя ………………………………. 72
ВИСНОВКИ ……………………………………………………………
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………………………… 83
85
Тема дипломної роботи «Зовнішні прояви корпоративної культури».
Існують численні зовнішні способи прояву корпоратив¬ної культури, її екстеріоризації: використання сим¬волів, створення сприятливого кольорографічного і звукового середовища у організації, проведення свят, дотримання ритуалів та прийнятого стилю, певного способу життя і т.д. Про них і піде мова у цій роботі.
Особливе значення мають символи. «Зі своєї зовнішньої сто¬рони куль-тура постає як світ символічних форм. Виражаючи куль¬туру у символах, людина зберігає ту психологічну енергію та ірраціональну глибину, які, здавалося б, повинні втрачатися без зовнішнього прояву і під час передачі культурних змістів. Символи забезпечують творчу спадковість культури, роблячи накопичений в них значеннєвий зміст вихідним пунктом для творчого розвитку з боку нових поколінь» [109].
Символи впливають на поведінку людей. Карл Г. Юнг пише: «Символ є завжди утворення, яке має найскладнішу природу, тому що він утворений даними, які надаються всіма психічними функ¬ціями не тільки даними, які мають раціональну природу, але й ірраціональними даними суто внутрішнього і зовнішнього сприй¬няття. Багатство передчуттів і наслідки значень, притаманних сим¬волу, однаково сприймаються як мисленням, так і почуттям, а йо¬го особлива образність, набувши чуттєвої форми, збуджує як відчуття, так й інтуїцію» [110].
Якщо прийняти точку зору К. Юнга, то архаїчні символи є не проявом корпоративної культури, а знаходяться поруч із цінностя¬ми над нею, тобто є визначальними. Інакше можна сказати, що сим¬воли — це і причина, і наслідок у безперервному ланцюзі тимчасо¬вих явищ. Тому їм приділяється настільки велика увага у цій роботі.
Спочатку будуть розглянуті графічні символи, хоч багато тверджень є загальними і для графічних, і для музичних, і для інших символів.
Особливо варто зупинитися на тлумаченні символів. Воно ніколи не може бути повним, адже у цьому випадку втрачалася б глибина символу, його таємний зміст, його жива природа, його...
На основі виконаної дипломної роботи можливо зробити такі висновки:
1. Символи — це невід'ємна частина культури, у тому числі і корпоративної. Вони зберігають ірраціональну глибину й спадко¬вість явищ культури, у концентрованому виді містять уявлення лю¬дини про місію організації, її ідеологію, можливості та особливості. Тому необхідно приділяти першочергову увагу створенню прапора, гімну організації, використанню своєї мови знаків і кольорів.
2. Для кожної організації треба розробити фірмовий стиль (концепція дизайну) — цілісність, яка передбачає єдині кольорографічні й дизайнерські рішення, шрифти та інші стилеутворюючі фактори.
3. Елементи фірмового стилю: товарний знак, емблема, фірмовий колір, фірмові особливості дизайну продукції, зовнішній вигляд будівель та інтер'єр приміщень, фірмовий одяг, елементи діловодства та інші — мають великий психологічний вплив, причо¬му багато хто з них несе функціональне навантаження. Однак ці елементи не є повноцінними, якщо вони не відображають системи символів і змістів, ціннісних орієнтацій організації.
4. Ритуали, церемонії, ювілеї, свята є важливим інструментом корпоративної культури. Вони повинні бути продуманими як цілісна система, з одного боку, виховання, а з іншого боку — задо¬волення потреб співробітників.
5. Історія виникнення і розвитку організації, її основні герої та міфи складають важливу частину корпоративної культури. Вони відповідають потребам, людей у спадкових пріоритетах фірми, містять приклади для наслідування, віру в те, що організація є особливою, певною мірою легендарною.
6. Турбота про здоров'я кожного співробітника є невід'єм¬ною частиною корпоративної культури. При цьому здоров'я відповідно до формулювання ВООЗ слід розуміти як стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя. Організація по¬винна планувати роботу з пропаганди і реалізації здорового спосо¬бу життя співробітників.
7. Фізичний і духовний компоненти здоров'я взаємопов'язані. Великий вплив на формування здорового способу...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу