*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Навчальний процес

контрольные работы, педагогика

Объем работы: 28 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 380

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ …………………………………………………………………………… 3
1. Загальна характеристика навчального процесу ………………………… 4
2.Основні компоненти навчального процесу ………………………………. 7
3.Функції навчального процесу …………………………………………….. 22
Висновки ……………………………………………………………………… 26
Література ……………………………………………………………………. 27
Тема контрольної роботи «Навчальний процес».
Усвідомлення навчального процесу як соціально-педагогічного явища сприяє якісній його організації та проведенню. На відміну від «проце¬су на-вчання» дидактична категорія «навчальний процес» охоплює всі його компоненти [1]. Процес навчан¬ня є складовою, і головне — цент¬ральною, частиною навчального процесу.
Навчальний процес являє собою струнку систему, яка складається з певних елементів, має структурні складові, відповідно до її функцій, і тенденцію до постійного само¬розвитку й самовдосконалення. Її центральними постатями є особистості з усіма своїми проблемами, життєвим до¬свідом, смислоутворювальними настановами. Ця система створена для людей та існує завдяки їм.
Мета роботи – розглянути загальні характеристики та основні компоненти навчального процесу, ознайомитися з основними функціями навчального процесу та зробити висновки.
В процесі виконання контрольної роботи ми розглянули загальні характеристики та основні компоненти навчального процесу, ознайомитися з основними функціями навчального процесу.
Отже, аналіз теорії і практики навчального процесу в національній системі освіти крізь призму гуманістичної стратегії свідчить, що відбувається переоцінка призначення і смислу функціонування цього процесу, його пере¬орієнтація до особистості учня та сприяння їй в самороз¬витку, самореалізації та самоактуалізації в умовах ринкової економіки.
Мета навчання — це ідеальне мисленнєве перед¬бачення педагогами і учнями кінцевого результату навчаль¬ного процесу.
Навичка — це автоматична дія, сформова¬на цілеспрямованими вправами і виконується легко та вільно. Психологічна сутність навички полягає в тому, що вона звільняє свідомість учня від необхідності контролювати технічні компоненти діяльності і дає змогу зосередитися на її меті, завданнях та умовах.
Дидактичні поняття «дидактичний процес», «на¬вчальний процес» і «система навчання» є тотожними і, відповідно, мають однаковий зміст.
Таким чином, функції навчального процесу визначають мету дидактичного процесу і відповідають на запитання: «Для чого навчають учнів у різних освітньо-виховних системах?»
Нині освітня функція втрачає провідну роль, поступаючися своїм місцем функціям виховній, розвитковій і самовдосконалення.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу