*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Релігійні почуття

контрольные работы, психология

Объем работы: 19 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 384

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ ……………………………………………………………………. 3
1. Почуття у контексті психології. Релігійне почуття у
дослідженнях філософів, психологів, богословів ……………. 4
2. Сутність та особливості релігійного почуття ………………… 10
3. Структурованість та динаміка релігійного почуття ………… 13
Висновки ………………………………………………………………. 17
Література ……………………………………………………………. 18
Тема контрольної роботи «Релігійні почуття».
Нині релігія перетворюється на спосіб буття у світі, охоплюючи всі сфери життєдіяльності людини. Як зазна¬чав Е. Фромм, релігія дає відповіді на смисложиттєві пи¬тання, їх вичерпність є свідченням унікальності і незавер¬шеності. Невід'ємною складовою цього процесу є релігійне почуття, переживання як своєї скінченної, так і нескін¬ченної буттєвості.
Мета роботи – виразити думку о почуттях у контексті психології, дослідити релігійне почуття у досліджених філософів, психологів та богословів; виявити сутність та особливості релігійного почуття, структурованість та динаміку останього. 
Отже, наукова думка наполегливо прагнула пояснити найнеймовірніші явища, пов'язані з психікою людини. Психологи, психіатри, посилаючись на досягнення науки, розкривали механізм формування релігійних почуттів, їх структурні компоненти, цілісний вияв яких є свідченням можливостей процесу особистісної самореалізації людини, його амбівалентного та суперечливого характеру.
В роботі було досліджені релігійні почуття у контексті психології, виявлена сутність та особливості, структурованість та динаміку релігійного почуття. 

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу