*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Психологічний тренінг як інструмент розвитку корпоративної культури

курсовые работы, культура

Объем работы: 61 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 545

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ ……………………………………………………………………….. 3
1.Психологічне забезпечення розвитку корпоративної культури.
Можливості та напрямки тренінгу ……………………………………… 4
2. Методи корекції та розвитку особистості …………………………… 10
3. Методика і організація тренінгу з розвитку корпоративної
культури ………………………………………………………………….. 15
4. Методика оцінки ефективності тренінгу. Динаміка
психологічного стану його учасників …………………………………. 21
5. Приклади психотренінгів у різних організаціях …………………… 30
Висновки ………………………………………………………………….. 51
Література ………………………………………………………………… 54
Тема курсової роботи «Психологічний тренінг як інструмент розвитку корпоративної культури».
Високорозвинута корпоративна культура (КК) передбачає ши¬роке використання досягнень психології керівниками всіх рангів.
Це забезпечує психологічну підтримку бізнесу, виробництва, торгівлі, освіти, фінансової, творчої, благодійної чи іншої діяль¬ності. Всі передові компанії США, Японії і Західної Європи постійно користаються послугами психологів. Вітчизняні фірми і підприємства звертаються до цього дуже рідко, що гальмує вирішення існуючих проблем і вихід на нові рубежі діяльності за рахунок вдосконалення корпоративної культури.
Щоб вчасно залучити психологів до роботи, дати їм грамот¬не завдання, перевірити успішність його виконання, менеджер по¬винний знати можливості психологічної практики і, зокрема, мож¬ливості психотренінгу.
1. Ефективним шляхом формування, розвитку і корекції кор-поративної культури є психологічний тренінг. Робота з корекції корпоративної культури повинна проводитися системно, охоплю¬ючи всі ступені ієрархії установи, причому складність цієї роботи, ступінь опору носіїв корпоративної культури різко підвищується з переходом на все вищі поверхи ієрархії.
2. Рекомендована програма тренінгу з розвитку корпоратив¬ної культури має ієрархічну структуру. Перший етап є тренінгом особистісного зростання із задачами корекції та розвитку особис¬тості учасників; другий — поєднання тренінгу перегляду цінностей з комунікативним тренінгом із задачами виявлення та корекції ціннісних орієнтацій, удосконалення комунікативних умінь; третій — тренінг з корпоративної культури із задачами виявлення, корекції та розвитку образу організації, розвитку командного по¬чуття, уміння працювати на загальний результат.
3. Розроблена методика системної діагностики процесу групо¬вої психокорекції складається з відбіркової, вхідної, процесуальної та вихідної діагностики і включає імперативну та факультативну ча¬стини. Метою відбірної діагностики є відбір учасників, вхідної — констатація вихідного стану, виявлення рольових можливостей учасників, процесуальної — виявлення групової та індивідуальної динаміки показників, вихідної — визначення ступеня ефективності та завершеності корекції, необхідності та шляхів подальшої ко-рекційної роботи або підтримки. Імперативна частина діагностич¬ного комплексу включає виконання комплексу психорисунків за Т.С. Яценко, заповнення питальника, заповнення самозвіту поточ¬ного стану. Факультативна частина діагностичного комплексу включає бесіди й інтерв'ю під час індивідуальних консультацій, а також спостереження тренінгової поведінки учасників групи.
4. Проведене дослідження динаміки стану групи дозволило зробити такі висновки:
- рівень ситуативної тривожності членів групи протягом тренінгу лінійно зростає, що відображає, з одного боку, підвищен¬ня напруги, відчуття...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу