*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Психологічні аспекти осягнення феномену релігійної віри

контрольные работы, Религия

Объем работы: 20 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 513

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ ………………………………………………………………….. 3
1. Віра у контексті різноманітних підходів дослідження та її
особливості у світлі психології релігії …………………………. 4
2. Форми вияву релігійної віри …………………………………… 10
3. Зміст та вияви релігійного фанатизму ………………………… 16
Висновок ……………………………………………………………. 19
Література ………………………………………………………….. 20
Тема контрольної роботи «Психологічні аспекти осягнення феномену релігійної віри».
Однією з нагальних проблем сучасного суспільства є пошук духовних орієнтирів, що породжує гостру потребу у формуванні нової парадигми світосприйняття. Людина у процесі самопізнання та самотворення шукає все нових і нових можливостей реалізувати свої сутнісні сили, прагне виконати власне життєве призначення і тим самим досяг¬ти самоствердження та самовиповнення. У цьому задіяні всі сутнісні сили людини, і зокрема феномен релігійної віри, завдяки якій людина не лише переживає своє Я, а й прагне вийти за його межі.
Глибинні зміни в суспільстві спонукають людину пере¬глянути власні уявлення про сенс життя, про своє місце в ньому, про значення епохальних зрушень для душевної рівноваги людини, взаємної довіри та терпимості. Ці про¬блеми поглиблює невпевненістю людини, що, безперечно, заохочує до пошуку тих екзистенціалів, які спроможні слугувати їй певним прихистком. Іноді саме релігійна віра стає тим чинником, який допомагає відновити рівновагу, прилучитися до сфери Абсолютного. Адже саме вона задо¬вольняє певні світоглядні орієнтації, оскільки дає змогу мати об'єкт поклоніння, який надає сенс існуванню. Коли людина впевнена, що її життя має сенс, вона здатна дола¬ти неймовірні труднощі.
У сучасній релігієзнавчій літературі феномен релігій¬ної віри залишається малодослідженою проблемою. Зага¬лом релігійна віра розглядається, як правило, у трьох ви¬мірах: богословському (Т. Дайчер, Б. Ничипоров, Ф. Хоп-ко та ін.), філософському (Б. Дейвіс, Ю. Шмелев та ін.), релігієзнавчому (О. Карагодіна, А. Козирева, О. Предко, В. Носович, Д. Угринович та ін.).
Процес осягнення релігійної віри, попри всю його роз¬маїтість, містить потужний духовний потенціал, що спо¬нукає особистість до невпинної жаги самовизначення, до значної внутрішньої зосередженості і душевних випробу¬вань. І ця унікальна життєва подорож особистості в цари¬ну духовного виводить її за межі Я, допомагає здійснити прорив у сферу Абсолютного, Божественного.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу