*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Екологічні проблеми енерге¬тики

контрольные работы, Экология и природопользование

Объем работы: 41 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 456

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ …………………………………………………………………………. 3
1. Екологічні проблеми теплоенергетики ………………………………… 5
1.1.Теплоелектростанції (ТЕС) ……………………………………………. 5
1.2.Енергія підземного тепла (геотермальна енергія) …………………..10
2. Екологічний вплив гідроенергетики на навколишнє
середовище …………………………………………………………………. 13
2.1.Гідроелектростанції (ГЕС) …………………………………………… 13
2.2.Припливні електростанції (ПЕС) ……………………………………. 19
2.3.Солоність води як джерело енергії …………………………………. 21
2.4.Використання термальної енергії океану ………………………….. 21
2.5.Вода як джерело водню — перспективного палива ……………… 22
2.6.Використання гідродинамічної енергії ……………………………. 23
3. Екологічні проблеми використання атомної енергії ………………. 24
4.Наслідки аварії на Чорнобильській АЕС …………………………… 30
5. Геліоенергетика ………………………………………………………. 34
6. Вітроенергетика ……………………………………………………… 36
7. Біоенергетика ………………………………………………………… 37
Висновки ………………………………………………………………… 39
Література ……………………………………………………………….. 40
Тема контрольної роботи «Екологічні проблеми енерге¬тики».
Енергетика - найважливіший фактор у процесі перетворення природи людиною. Виробництво енергії, її транспортування і споживання набули глобального характеру. Створений людством енергетичний потен¬ціал забезпечує сучасні технології освоєння навколиш¬нього космічного простору.
Поряд з тим майже 80% усіх видів забруднення біосфери зумовлює саме енергетична промисловість, яка включає добування, переробку і використання палива.
Щорічне споживання енергії у світі зараз набли¬жається до 25-35 млрд. тонн умовного палива. На¬слідком цього є виснаження світових запасів викоп¬ного палива.
При цьому спалювання органічного палива в енер¬гетичних установках супроводжується величезними викидами шкідливих речовин і побічного тепла в на¬вколишнє середовище.
На нинішньому етапі розвитку людства виникає необхідність у переве-денні енергетичної промисловості на інтенсивний шлях, у впорядкуванні використання енергоносіїв на всіх рівнях, у пошуку і використанні альтернативних (екологічно чистих і невичерпних) джерел енергії.
Одним із напрямів пошуку прихованих енергорезервів та їх реалізації в Україні є програма державної підтримки розвитку нетрадиційної енергетики, яка є складовою частиною Національної енергетичної про-грами України. У Програмі доповнено і розширено на¬прями розвитку, конкретизовано області застосування, уточнено обсяги впровадження нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергети¬ки відповідно до основних показників національної енергетичної програми України.
Особливого значення набуває економія електроенергії. Тільки в Сполучених Штатах щорічно марно витрачається електрое¬нергії на суму в мільярд доларів. Стільки енергії вистачило б на місто розміром із Чикаго.
У процесі виконання контрольної роботи ми з’ясували екологічні про-блеми енергетики, а саме проблеми теплоенергетики, гідроенергетики, та її дії на навколишнє середовище, а саме головне – екологічні проблеми використання атомної енергії.
Були усвідомлені перспективні види енергетики, а саме:
- геліоенергетики;
- вітроенергетики;
- біоенергетики та ін..

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу