*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Програма розвитку корпоративної культури

дипломные работы, культура

Объем работы: 59 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 709

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ …………………………………………………………………….. 3
1.Оптимальний характер зміни виду менеджменту і
корпоративної культури ……..……………………………………….. 4
2. Проект розвитку корпоративної культури ………………………. 10
3. Розвиток корпоративної культури підприємства і гуманізація
виробництва …………………………………………………………… 28
3.1. Основні поняття. Матриця відповідності та система мотивації. 28
3.2. Ступені зростання працівників та його довгострокове
планування……………………………………………………………. 35
4. Розвиток корпоративної культури вузу ………………………… 42
Висновки ………………………………………………………………. 51
Література …………………………………………………………….. 52
Культура керує менеджментом більшою мірою,
ніж він керує нею.
Е. Шейн


Тема дипломної роботи «Програма розвитку корпоративної культури».
Корпоративна культура — це стійка цілісність, що володіє великою інерцією. Незважаючи на це, як уже зазначалося, наявний постійній природний процес розвитку —корпоративної культури. Цей процес ініціюється зміною системних факторів, які були розглянуті раніше: періоду часу, зовнішнього і внутрішнього середовища, його цілей.
Щоб забезпечити виконання стратегічних планів організації, а іноді й зберегти її існування, потрібне втручання у цей процес. При цьому слід трансформувати вид управління і, саме складне, змінити у визначеній мірі — особистість людини, впливати на її ціннісні орієнтації, стереотип поведінки.
У цій роботі висувається твердження, що потрібно скласти сво¬го роду «проект» розвитку корпоративної культури (КК) — програму її цілеспрямованої зміни, причому процес проектування і розвитку КК повинен бути постійно-циклічним.
1.Робота з планового розвитку корпоративної культури повинна здійснюватися відповідно до рекомендацій загальної те¬орії проектування і менеджменту змін. Ця робота повинна бути певною мірою безперервною і послідовно-циклічною. Вона повин¬на включати постійний моніторинг стану корпоративної культури, розробку програми змін і поступову їх реалізацію, повинна вклю¬чати широке обговорення пропонованих змін та навчання персо¬налу.
2.Як правило, раціональним є не революційний (реінжині¬ринг), а еволюційний шлях організаційних змін.
3.Поступова реалізація «проектів» корпоративної культури сприяє зміні її рівня кривою, яка складається з S-подібних ділянок, життєвих циклів. Задача управління КК полягає в тому, щоб ділян¬ки стабілізації рівня КК не переходили в ділянки занепаду,
4.Пошук та оцінка нових методів поліпшення управління і якості КК можуть здійснюватися за допомогою описаних формаль¬них процедур, наприклад, побудови матриці відповідності методів управління та цінностей споживачів і співробітників.
5.Для навчання студентів або співробітників організації до¬цільно застосовувати 3-ступеневу систему із включеністю «учнів» у реальну діяльність.
6.Корпоративна культура і система управління організацією повинні ініціювати поступове професійне зростання співробітників і створити для цього всі можливості.
7.Необхідно мати достатню кількість ступенів статусу співробітників для їх зростання. Гарним інструментом, що сприяє професійному зростанню є довгостроковий індивідуальний план росту — ДІПЗ.
8.Процес розвитку КК повинен реалізовуватися разом із процесом гуманізації виробництва та інших сфер діяльності.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу