*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

«Будинок вільної дитини» М. Монтессорі

контрольные работы, педагогика

Объем работы: 30 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 681

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ …………………………………………………………………………. 3
1.Життєвий шлях М. Монтессорі і розвиток її педагогічної системи ….. 5
2.Концептуальні засади педагогічної технології
«Будинок вільної дитини» …………………………………………………. 11
3.Особливості змісту педагогічної технології
«Будинок вільної дитини» ………………………………………………… 15
3.1.Матеріали для вправ у повсякденному житті та вироблення
навичок соціальної поведінки ……………………………………………. 20
3.2.Матеріали для вправ на розвиток сенсорики (сенсорні матеріали). 24
3.3.Матеріали для вправ на розвиток мовлення, на¬вичок письма,
читання, математичних уявлень …………………………………………. 25
3.4.Матеріали для вправ із розділу «Космічне вихо¬вання» ………….. 26
Висновок …………………………………………………………………… 29
Література …………………………………………………………………. 30
Тема курсової роботи ««Будинок вільної дитини» М. Монтессорі».
Педагогіка видатного італійського гуманіста Марії Монтессорі (1870—1952 р.р.), як справедливо стверджують, «завоювала весь світ». У світовому педагогічному досві¬ді не було і немає такого органічного поєднання різних знань, як у розробленій нею технології. Загалом педаго-гічна система М. Монтессорі репрезентує теорію вільно¬го виховання й сенсуалізму (напрям у теорії пізнання, який визнає відчуття єдиним джерелом знань) у педаго¬гіці. Глибина реалізованих у цій технології теоретичних положень, досконалий методичний і дидактичний інс-трументарій дають змогу використовувати її у різних пе¬дагогічних умовах.
Небагатьом ученим і педагогам пощастило за жит¬тя здобути світове визнання і повагу, побачити, як по¬ширюються та реалізуються їхні ідеї. М. Монтессорі належить до таких постатей у світовій педагогіці. За¬сади Монтессорі-педагогіки реалізують Монтессорі-дитячі садки, Монтессорі-школи. Функціонують вони в країнах Європи, Америки, Азії, Австралії. На почат¬ку XX ст. такі навчально-виховні заклади діяли і в на¬шій країні, однак згодом у зв'язку з уніфікацією типів освітніх закладів, програм і методів роботи з дітьми, а також через різку критику теорії Монтессорі за її невід¬повідність комуністичній ідеології їх було заборонено. На початку 90-х років XX ст. вітчизняну Монтессорі-педагогіку відроджено. Нині в окремих дошкільних закладах України, як і Росії та Білорусі, принципи Монтессорі-педагогіки інтегруються з традиційними для вітчизняної педагогіки виховними та освітніми програмами.
Світове визнання технологія М. Монтессорі здобу¬ла завдяки гуманістичному підходу до виховання і навчання дітей, вірі у безмежні можливості розвитку дитини, опорі на її самостійність та індивідуальність. Виховна мета цієї технології полягає в розкритті ду¬ховного та інтелектуального потенціалу дитини, засо¬бами її досягнення є не зовнішні впливи на особистість, а спеціально сформоване середовище, своєрідна «ду¬ховна...
Дидактичні матеріали і посібники М. Мон¬тессорі допомагають дітям через спостереження і самостійну діяльність відчути себе частиною природи, культури і людського суспільства, розвинути інтерес до пізнання світу, реалізувати свої знання на практиці. Вихованці Монтессорі-шкіл легко спілкуються з людь¬ми і вільно долають конфліктні ситуації, уміють робити вибір і приймати рішення в різних життєвих ситуаціях.
Освітня парадигма XXI ст. націлена на пошук такої системи освіти, яка вчила б людину жити й діяти відпо¬відно до універсальних законів Природи і Космосу. Ді¬яльність громадянина постіндустріальної цивілізації потрібно спрямувати на збереження життя. В цьому сенсі педагогічні ідеї М. Монтессорі набувають особли¬вої актуальності. Вони мають увійти до активного арсе¬налу гуманізації навчально-виховних закладів як скла¬дова частина проблеми культивування у людини ноосферної свідомості.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу