*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Приклади рішення задач з дисціпліни "Економіка підприємства" (з поясненнями)

контрольные работы, Экономика предприятия

Объем работы: 23 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 150 руб.

Просмотров: 839

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ ……………………………………………………………………. 3
Тема 1. Основні засоби підприємства ……………………………….. 6
Задача 1………………………………………………………………… 7
Задача 2………………………………………………………………… 8
Тема 2. Оборотні кошти підприємства ……………………………… 10
Задача 3………………………………………………………………… 10
Задача 4………………………………………………………………… 11
Задача 5………………………………………………………………… 12
Тема 3. Організація та планування оплати праці………………….. 14
Задача 6……………………………………………………………….. 14
Задача 7………………………………………………………………. 16
Тема 4. Собівартість у системі показників роботи підприємства.. 19
Задача 8………………………………………………………………. 20
Перелік основної використовуємої літератури…………………… 23
Економіка — термін грецького походження, що дослівно означає «мистецтво господарювання». Будь-яку роботу, в процесі якої люди виготовляють необхідні для життя продукти і предмети (матеріальні блага), перевозять і продають їх, здійснюють після продажне сервісне обслуговування товарів тривалого використовування, прийнято називати виробничо-господарською і комерційною діяльністю, а підприємства (фірми, організації), які ведуть таку діяльність, — суб'єктами господарювання (підприємницької діяльності) органічно взаємозв'язаної економічної системи.
Економіку цілком справедливо вважають головною сферою діяльності людей, оскільки вона забезпечує суспільство життєво важливими матеріальними благами і послугами виробничо-технічного і споживацького призначення. Залежно від ступеня інтеграції складових елементів економічної системи виділяють економіку народного господарства країни (макроекономіку), економіку тих або інших галузей народного господарства і територіальних одиниць (регіонів), економіку первинних суб'єктів господарювання (мікроекономіку). Основною ланкою економічної системи країни, де безпосередньо проводяться товари або надаються послуги населенню і суспільству в цілому, є економіка фірми (підприємства, організації).
В той же час терміном «економіка» широко користуються для позна-чення комплексу, окремих економічних наук, що охоплює економічну теорію (політичну економію); історико-економічні науки (історію економічної думки, історію народного господарства); функціональні науки (розміщення продуктивних сил, макроекономіку, мікроекономіку, маркетинг, менеджмент, економіку праці, статистику, фінанси, облік, аудит і ін.); економіку різних галузей народного господарства (промисловості, агропромислового комплексу, будівництва, транспорту, торгівлі і ін.); економіку конкретних підприємств і організацію виробництва.
Економіка підприємства як конкретна галузь економічної науки і учбова дисципліна базується на пізнанні і свідомому використовуванні економічних законів і...
Розглянуті рішення задач з диціпліни "Економіка підприємства"з глубокими поясненнями, приведено основні формули для вирішеня практичних завдань.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу