*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Біосфера - жива оболонка Землі

курсовые работы, Экология и природопользование

Объем работы: 39 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 150 руб.

Просмотров: 459

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ…………………………………………………………………………. 3
1. Вчення В.І. Вернадського про біосферу ……………………………… 4
2. Біологічний кругообіг речовин і енергії в біосфері …………………. 14
2.1.Генезис і кругообіг кисню…………………………………………….. 15
2.2.Кругообіг вуглецю …………………………………………………… 16
2.3.Кругообіг азоту ………………………………………………………. 17
2.4.Кругообіг води ……………………………………………………….. 19
2.5.Кругообіг фосфору ………………………………………………….. 22
2.6.Кругообіг сірки ………………………………………………………… 23
2.7.Перетворення енергії в біосфері ……………………………………. 23
3. Природні ресурси біосфери та їх класифікація …………………….. 26
4. Поняття про біорізноманіття і генофонд живих організмів ……….. 29
5. Народонаселення планети Земля …………………………………….. 31
Висновки …………………………………………………………………… 35
Література ………………………………………………………………… 37
Тема курсової роботи «Біосфера - жива оболонка Землі».
Біосфера (від гр. bios - життя і sfere — куля) - область активного життя оболонки Землі, яка включає частини атмосфери, гідросфери і літосфери, заселені жи¬вими організмами.
Мета роботи – розглянути вчення В.І. Вернадського про біосферу, біологічний кругообіг речовин і енергії в біосфері, зробити класифікацію природних ресурсів біосфери, розкрити поняття про біорізноманіття і генофонд живих організмів, розкрити тему народонаселення на планеті Земля, зробити висновки.
Різноманіття форм і рівнів організації життя виявляється не тільки в їх різному складі, будові і функціональних зв'язках. Головна відмінність між рівнями організації живої матерії поля¬гає в їх основних стратегічних властивостях. У них відбивається, з одного боку, принципова відмінність істотних якостей окремих рівнів, з іншого - глибоке взаємопроникнення структурних рівнів.
Антропогенна діяльність дуже впливає на природний біоло¬гічний кругообіг речовин та залучає до нього ті речовини, які давно були з нього вилучені. Можна відзначити небувале прискорення кругообігу деяких речовин. Швидко вичерпуються родовища ба¬гатьох елементів, іноді вони можуть накопичуватися в пропорці¬ях, яких ніколи не було в природі. У цілому в біосфері під впли¬вом людини знижується ентропія за рахунок збільшення ентропії земної кори (спалювання горючих корисних копалин, розсіювання металічних корисних копалин та ін.). Все це приводить до пору¬шення рівноваги біосфери.
Кожна з груп природних ресурсів вимагає відповідного став¬лення до них на практиці. В основі охорони одних повинен бути ресурсооборот за принципом розширеного відтворення, других - економне використання, третіх - боротьба із забрудненням, втратами в процесі добування, перевезення, обробки та викорис¬тання, пошук відповідних замінників.
Раціональне використання та охорона природних ресурсів потребують кількісного обліку. Ретельний і систематичний облік ресурсів дозволяє помітити наближення критичної межі їхньої кількісної зміни та вжити відповідних заходів щодо їх збереження.
Генофонд живих організмів - сукупність спадкових власти¬востей всіх існуючих на Землі організмів. Охорона генофонду необхідна з господарсь-ких, наукових, етичних і естетичних мо¬тивів. Кожний біологічний вид неповторний, у ньому міститься інформація про філогенетичний розвиток рослинного і тварин¬ного світу, яка має величезне наукове і прикладне значення. Це пов'язано з тим, що на майбутнє не можна передбачити всі мож¬ливості використання того чи...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу