*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА: ОЦІНКА СИЛЬНИХ І СЛАБКИХ СТОРІН

контрольные работы, Экономика предприятия

Объем работы: 10 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 75 руб.

Просмотров: 360

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ ……………………………………………………………………….. 3
СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
ПІДПРИЄМСТВА: ОЦІНКА СИЛЬНИХ І СЛАБКИХ СТОРІН ……….. 4
1спосіб.Розрахунок комплексної оцінки результатів діяльності
підприємств методом суми місць ………………………………………… 4
2спосіб. Розрахунок комплексної оцінки підсумків господарювання
підприємств методом відхилень ………………………………………… 7
Висновок ………………………………………………………………….. 9
Література ………………………………………………………………… 10
За змістом дисципліна "Стратегія підприємства" базується на знаннях, набутих при вивченні окремих розділів і тем дисциплін: "Менеджмент", "Маркетинг", "Планування діяльності підприємств".
Необхідність знання матеріалу курсу обумовлюється сучасними вимогами до рівня підготовки фахівців в області економіки підприємства.
Мета розв'язування завдання – придбання та поглиблення навичок із застосування методики стратегічного аналізу факторів внутрішнього середовища підприємства.
Постановка завдання.
Стратегічним планом передбачене проведення реструктуризації холдингу, яка спрямована на розширення діяльності підприємств, що функціонують у складі холдингу найбільше ефективно, і ліквідацію менш результативних підприємств. За усередненими даними про підсумки господарювання підприємств холдингу протягом останніх п'яти років (табл. 1), виконати комплексну оцінку результатів їхньої діяльності, виділити "сильні" і "слабкі" підприємства, що входять у холдинг, визначити стратегічні напрямки реструктуризації холдингу.
Таблиця 1.
Вихідні дані про підсумки господарської діяльності підприємств холдингу

Підприємс-тво Основні показники
виконання плану з
реаліза-ції,% виконання плану за структу-рою, % виконання плану з про-дуктив-ності праці, % виконання плану по витратах, % кількість порушень дисципліни частка облад-нання
у задовільному стані,%


1 101,6 99,5 100,0 101,0 3 100,0
2 113,6 99,9 100,0 100,0 0 98,2
3 109,7 99,1 106,7 100,0 3 100,0
4 114,3 99,3 122,4 99,4 0 100,0
5 100,2 99,0 102,3 99,9 0 100,0
6 104,2 99,8 105,1 92,8 0 100,0
7 104,0 99,3 116,2 98,7 1 99,8
Таким чином, стратегічний аналіз результатів діяльності підприємств холдингу показав, що у процесі реструктуризації необхідно розширювати діяльність підприємств № 4, 7, 6 та ін. (відповідно до росту їхнього рейтингу) і скорочувати масштаби діяльності підприємств № 1, 5 як найменш результативних.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:



CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу