*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Готовність педагога до інноваційної професійної діяльності

курсовые работы, педагогика

Объем работы: 27 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 411

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ ………………………………………………………………………… 3
1.Готовність до інноваційної діяльності як важлива професійна якість
Педагога ……………………………………………………………………. 4
2.Структура готовності до інноваційної педагогічної діяльності …….. 11
3.Розвиток інноваційної поведінки педагога …………………………….18
Висновок …………………………………………………………………… 26
Література ………………………………………………………………… 27
Тема курсової роботи «Готовність педагога до інноваційної професійної діяльності».
Професійна готовність є закономірним результатом спеціальної підготовки, самовизначення, освіти й само¬освіти, виховання й самовиховання. Це — психічний, активно-дієвий стан особистості, складна її якість, сис¬тема інтегрованих властивостей. Така готовність регу¬лює діяльність, забезпечує її ефективність. Однією з важливих якостей педагога, умов успішності його як професіонала є готовність до інноваційної діяльності.
Своєчасне, об'єктивне з'ясування рівня сформованої готовності конкретного педагога до інноваційної діяль¬ності дає змогу спланувати роботу щодо розвитку його інноваційного потенціалу, який є важливим компонен¬том структурних професійних якостей.
Отже, мотиваційний, когнітивний, креативний і ре¬флексивний компоненти в сукупності репрезентують структуру готовності педагога до інноваційної діяль¬ності. Ця готовність є особистісним утворенням, яке опосередковує залежність між ефективністю діяльнос¬ті педагога і його спрямованістю на вдосконалення сво¬го професійного рівня.
Реалізація цих принципів забезпечує системність у підготовці педагога до інноваційної діяльності як у пе¬ріод вузівського навчання, так і на етапі післявузівської освіти та в процесі методичного удосконалення педаго-гічної майстерності.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу