*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання (СЗГ)

контрольные работы, Экономика предприятия

Объем работы: 20 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 438

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ …………………………………………………………………… 3
1.Постановка завдання ………………………………………………. 5
2.Розв'язування ……………………………………………………….. 6
Висновок ………………………………………………………………. 15
Література …………………………………………………………….. 16
Додаток А …………………………………………………………….. 17
ХАРАКТЕРИСТИКА СИТУАЦІЇ НА РИНКУ
АДИПІНОВОЇ КИСЛОТИ (АДК)
Основною метою вивчення дисципліни "Стратегія підприємства" є опанування сучасними методиками розробки та реалізації стратегії діяльності підприємства. Розв’язування задач при цьому відіграє важливу роль, оскільки вимагає певних теоретичних знань і вміння їх використовувати у стратегічному аналізі та плануванні діяльності підприємства у конкретних ситуаціях.
Практичні заняття з дисципліни дозволяють поглибити теоретичні знання та закріпити на практиці навички з:
- визначення місії та стратегічних цілей діяльності підприємства;
- проведення стратегічного аналізу факторів зовнішнього середовища і внутрішнього стану підприємства;
- розробки альтернативних варіантів стратегічних рішень за допомогою найбільш відомих моделей стратегічного аналізу та планування портфелю підприємства;
- економічного обґрунтування вибору стратегії діяльності та конкуренції підприємства;
- формування механізму реалізації стратегії підприємства.
За змістом дисципліна "Стратегія підприємства" базується на знаннях, набутих при вивченні окремих розділів і тем дисциплін: "Менеджмент", "Маркетинг", "Планування діяльності підприємств".
Необхідність знання матеріалу курсу обумовлюється сучасними вимо-гами до рівня підготовки фахівців в області економіки підприємства.
Тема контрольної роботи «Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання (СЗГ)».

Мета розв'язування завдання – придбання та поглиблення навичок по застосуванню методики стратегічного аналізу факторів ринкового середовища підприємства.
Таким чином, оцінка привабливості ринків АДК Північної Америки і Західної Європи показала, що у всіх СЗГ підприємство практично не має перспектив діяльності (негативні оцінки).
З двох СЗГ більш сприятлива ситуація для АТ "Азот" складається на ринку Західної Європи. Незважаючи на прогнозовані досить стабільні умови ринку в даній СЗГ (+0,01 бала = -1,85 бала + 1,86 бала), у підприємства практично відсутні перспективи росту (0,18 бала) та існують дуже незначні перспективи рентабельної діяльності (0,87 бала).
Для підвищення привабливості СЗГ АТ "Азот" необхідно приділити першочергову увагу підвищенню якості АДК при скороченні експорту продукції за демпінговими цінами. Можливим резервом підвищення якості АДК підприємства є модернізація діючого виробництва продукції, що особливо актуально при розширенні та реконструкції виробничих потужностей конкурентами.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу