*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Предмет і завдання педагогіки

курсовые работы, педагогика

Объем работы: 38 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 343

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ ………………………………………………………………………… 3
1.Педагогіка: становлення, предмет, основні категорії ………………… 5
1.1.Становлення педагогіки ………………………………………………. 5
1.2.Предмет педагогіки …………………………………………………… 24
1.3.Категорії педагогіки ………………………………………………….. 27
2.Структура и основні завдання педагогіки …………………………….. 30
Висновки ……………………………………………………………………. 36
Література ………………………………………………………………….. 37
Тема курсової роботи «Предмет і завдання педагогіки».
На розвиток національної системи освіти й виховання впливають неба-чені в минуло¬му обсяги освітніх обмінів, гуманізація, демократизація і гуманітаризація системи освіти й виховання.
Педагогіка має стати теоретико-методологічною і методичною основою національної системи освіти.
Державотворчий процес виявив суттєві недоліки в галузі теорії та методики виховання. Існує низка виховних проблем, на які не можна дати шаблонні відповіді: наприклад, формування особистості українського громадянина, його світогляду, життєвих настанов і орієнтирів. Тому педагогіці належить обґрунтувати сучасну парадигму виховання й освіти в Україні. Ця парадигма, безумовно, повинна бути гуманною і водночас ураховувати основні аспекти національного виховання. Необхідні конкретні розробки щодо мети, ідеалів, цінностей і змісту виховання й освіти в українському суспільстві на сучасному етапі його розвитку.
Вивчення законів, закономірностей, цілей, принципів, змісту, методів і форм навчання й виховання як підростаючих поколінь, так і дорослих, дослідження найбільш стійких, сутнісних зв'язків, відношень між навчанням, вихованням, розвитком та самовдосконаленням особистості — основні завдання педагогіки.
Теорія виховання являє собою сукупність однорідних і внутрішньо узгоджених наукових педагогічних тверджень, знання яких дає змогу формувати й розвивати особистість згідно з визначеними цілями та ідеалами виховання в українському суспільстві.
Серед базових проблем теорії виховання — обґрунтування сучасної парадигми виховання; систематизація, глибокий аналіз і класифікація різних виховних впливів та визначення їхніх загальних законів і закономірностей; дослідження процесу виховання як системного соціально-педагогічного явища; вивчення структури виховного процесу та змін, які відбуваються в особистості вихованця і соціально-психологічних якостях колективу; поєднання теорії виховання з практикою; обґрунтування ідеалу виховання в українському...
Педагогіка, як і будь-яка інша наука, не може само-розвиватися, самовдосконалюватися без усебічних і глибо¬ких досліджень, які допомагають відкривати й уточнювати її закони та закономірності віднаходити нові аспекти їх реалізації.
Досвід мільйонів педагогів свідчить, що у вирішенні проблем виховання вони спиралися на наукові розробки і раціонально обґрунтовані технології.
Проблеми педагогіки досить широкі та багато¬гранні. Це значить, що до її вивчення слід ставитися над¬звичайно відповідально, формувати свої бачення основних проблем.
Для всебічного обґрунтування педагогічного процесу пе¬дагогіка використовує досягнення історичної науки, гео¬графії й антропології, медицини та екології, економіки й археології, кібернетики, математики та інших наук, а також літератури.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу