*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Сутність корпоративної культури

контрольные работы, культура

Объем работы: 27 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 467

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ …………………………………………………………………….. 3
1. Основні поняття ……………………………………………………… 4
2. Структура корпоративної культури ………………………………. 11
3. Взаємозв'язок корпоративної культури з іншими факторами ….. 15
Висновки …………………………………………………………………18
Література ………………………………………………………………. 20
Тема контрольної роботи «Сутність корпоративної культури».
Т. Пітерс та Р. Уотермен висловлювались:
«Уявімо, що до нас звернулися з проханням дати одну пораду з питань управління на всі випадки жит¬тя, одну істину, яку нам вдалося сформулювати, вив¬чаючи зразкові компанії. Великою спокусою для нас бу¬ло б відповісти: «Визначте вашу систему цінностей» ... Керівник не тільки вивчає раціональні аспекти ор¬ганізації, такі як структура і технологія, але він та¬кож творець символів, ідеологій, мови, вірувань, риту¬алів і міфів.»
Дана робота лише окреслює сутність корпоративної культури.
В процесі розкриття сутності об'єкта важливий аналіз його структури (будови і внутрішньої форми), а з іншого боку — аналіз зв'язків з іншими об'єктами, що й виконується нижче у рамках можливого.
1. На шляху переходу від індустріального до постіндустріального і далі — до інформаційного суспільства, з розвитком духовного і матеріального виробництва, інтелектуально-освітнього компонента трудового потенціалу зростає роль корпоративної культури.
2. Корпоративна культура може бути представлена як бага-торівнева структура з вертикальними і горизонтальними, прямими і зворотними зв'язками елементів. Над нею і поза нею стоїть мо¬раль як надкорпоративне і надперсональне поняття (1а рівень). На 1б рівні знаходяться сенс життя і діяльності, на 1в — цінності організації, переконання, вірування, установки, на другому — за¬декларована корпоративна місія, як вона є, та її ідеальний образ («зухвала ціль»), а також ділові принципи. Нарешті, на третьо¬му — зовнішні прояви КК: товарний знак, емблема, прапор, гімн, фірмовий стиль, ритуали і свята, герої і міфи, стиль поведінки і т.д. Важливою частиною КК є і фізична культура співробітників, їх здоровий спосіб життя.
3. При прямому русі від першого до третього рівня КК відбу-ваються два протилежні процеси. Спочатку деякі надперсональні категорії, структури загальної соціальної діяльності (мораль та ін.) інтеріоризуються, засвоюються психікою людини, перетворюючись у внутрішні структури, а потім вони екстерюризуються, поро¬джують зовнішні дії (ритуали, стиль поведінки та ін.).
4. Існує складна система взаємозалежних факторів:
1) історія, час,
2) зовнішнє середовище,
3) внутрішнє середовище організації,
4) корпоративна культура,
5) управління в організації,
6) ступінь реалізації цілей.
Цю систему можна подати у вигляді повного гра¬фа. Усі зв'язки між факторами здійснюються через людину, її осо¬бистість — 7-й фактор.
5. Вирішувати задачу позитивного розвитку КК можна тільки з урахуванням усіх факторів, прямих і зворотних зв'язків між ними.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу