*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Інноваційна діяльність підприємств України

курсовые работы, анализ хозяйственной деятельности

Объем работы: 27 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 390

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ
1. Сутнісна характеристика інноваційних процесів
2. Законодавча база інноваційної діяльності Україні
3. Аналіз статистичних даних, що характеризують динаміку основних показників інноваційної діяльності в Україні
3.1. Динаміка частки інноваційно-активних підприємств в загальній кількості промислових підприємств
3.2. Структура інноваційно-активних підприємств за видами економічної діяльності
3.3. Поділ об’єму витрат за напрямами інноваційної діяльності
3.4. Поділ інноваційно-активних підприємств за джерелами фінансування
3.5. Реалізація інноваційної продукції
3.6. Фактори, що стримують розвиток інноваційної діяльності в Україні
3.7. Результативність інноваційної діяльності підприємств
4. Роль держави у формуванні інноваційної політики промислових підприємств Україні
Висновки
Перелік джерел
Наука і інновації визначають сьогодні не лише процес суспільного розвитку, але і напрям еволюції людства в цілому. В зв'язку з цим проблему виробництва, передачі і утилізації знань доводитися розглядати як стержневу компоненту технології соціально-економічного розвитку. Не викликає сумнівів, що динаміка наукового і інноваційного розвитку визначається організацією процесу передачі знань і технологій. Цей процес називають ще трансфером технологій, маючи на увазі під терміном «технології» не лише виробничі процеси, але і процеси соціального розвитку, ринкових стосунків, управління в політичній сфері і тому подібне. Тому поважно знайти єдиний методичний підхід до всіх основних і супутніх явищ і подій, зв'язаних з появою, передачею і утилізацією знань, втілених в нововведеннях[8]. При цьому сформувалося розуміння того, що майбутнє існування світової співдружності в умовах глобалізації визначається рівнем інноваційного розвитку країни. Не може стояти збоку глобальних інноваційних процесів і Україна. Тому формування ефективної системи впровадження на господарському рівні технічної, економічної, організаційної інновації і ефективне управління інноваційними процесами, є головною умовою успішної реалізації інноваційної стратегії розвитку України.
Метою курсової роботи є визначення рівня інноваційного розвитку національних підприємств в сучасних умовах господарювання, обґрунтування на цій основі напрямів підвищення їх конкурентоспроможності.
Науково-технічний прогрес стає найважливішим чинником забезпечення стійкого економічного розвитку, оскільки він підвищує динамізм соціально-економічної системи і господарюючих суб'єктів, укріплює національну безпеку держави. Інноваційна діяльність виступає ефективним інструментом комерціалізації досягнень науки, техніка і технології, стає визначальним елементом міжнародної конкурентоспроможності країни. Не дивлячись на те, що до цих пір інноваційна діяльність ще не стала основою економічного розвитку України, зберігається реальна...
Після аналізу розвитку інноваційної діяльності я можу зробити висновки, що інноваційна діяльність в Україні характеризується різкою диспропорцією між досить високим потенціалом для інновацій, в першу чергу - людським, і украй низькими результативними показниками. У Україні є високий науковий потенціал, високий рівень і якість освіти, високий відсоток технічно освіченого населення. Але, в країні доки дуже високі інвестиційні ризики як для внутрішніх, так і для зовнішніх, інвесторів. Основна «рушійна сила» інноваційного процесу в країні доки розвинена недостатньо. Інституційна база не сформована, структурна реформа знаходиться в початковій стадії.
Динаміка показників інноваційної сфери промислових підприємств України демонструє ряд небезпечних тенденцій, основні з яких:
• тенденція до збільшення частки обробної промисловості з низьким рівнем переробки;
• велика залежність від зовнішніх ринків через нерозвиненість внутрішнього, особливо для наукомісткої продукції;
• малий рівень витрат на інноваційну діяльність у порівнянні з ВНП;
• небажання вітчизняних інвесторів вкладати кошти у розвиток наукомістких виробництв.
Усі ці тенденції підтверджують необхідність регулювання діяльності в сфері інновацій, а також заохочення інноваційно-активних підприємств за рахунок введення податкових та митних пільг, надання пільгових умов кредитування. Подібні міри підвищать інноваційну активність підприємств.
Для активізації інноваційного потенціалу підприємницького середовища необхідні підготовка і реалізація концептуальної, інституційної і законодавчої основи для введення сучасної системи взаємодії в науково-технічній і інноваційній сфері між державою, науково-технічним сектором і виробництвом.
Необхідно узагальнити досвід функціонування технологічних парків в Україні, обробити довгострокову програму розвитку їх діяльності і створення ефективної інноваційної інфраструктури, відродити діяльність галузевих і регіональних інноваційних фондів, розробити механізми стимулювання...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу