*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Педагогічна інноватика у структурі наукового знання

курсовые работы, педагогика

Объем работы: 27 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 382

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ …………………………………………………………………….. 3
1.Сутність педагогічної інноватики …………………………………… 4
2.Структура педагогічної інноватики ………………………………… 17
3.Класифікація педагогічних нововведень …………………………… 21
Завершення ……………………………………………………………… 26
Література ………………………………………………………………. 27
Тема курсової роботи «Педагогічна інноватика у структурі наукового знання».
Педагогічна інноватика належить до системи за¬гального наукового і педагогічного знання. Вона ви¬никла і розвивається на межі загальної інноватики, ме¬тодології, теорії та історії педагогіки, психології, соціо¬логії і теорії управління, економіки освіти і є однією з фундаментальних дисциплін, яка суттєво прискорює процеси оновлення освіти.
Мета роботи - розглянути сутність педагогічної інноватики, її струк-туру та класифікацію педагогічних нововведень.
Інноваційна діяльність є специфічною і досить складною, потребує особливих знань, навичок, здіб¬ностей. Впровадження інновацій неможливе без педа¬гога-дослідника, який володіє системним мисленням, розвиненою здатністю до творчості, сформованою й ус¬відомленою готовністю до інновацій. Педагогів-нова¬торів такого типу називають педагогами інноваційного спрямування. їм властиві чітка мотивація інновацій¬ної діяльності та викристалізована інноваційна пози¬ція, здатність не лише включатися в інноваційні про¬цеси, але й бути їх ініціатором.
Інноваційні процеси, які поєднують створення, ос¬воєння та застосування педагогічних нововведень, здат¬ні значно прискорити процеси оновлення системи осві¬ти загалом. Тому вивчення та реалізація всіх трьох бло¬ків інноваційних процесів широко використовується в системі освіти на різних її рівнях.
Типології педагогічних нововведень вибудувані на основі різноманіт-них підходів. Тому одне й те саме но¬вовведення може з'явитися в різних типологічних гру¬пах (у двох і більше) залежно від того, яка його ознака буде в конкретному випадку взята до уваги.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу