*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Зовнішні фінансові джерела санації підприємства

рефераты, Экономика предприятия

Объем работы: 21 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 508

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ ………………………………………………………………………. 3
1.Економічна сутність санації підприємств…………………………….. 4
2.Зовнішні фінансові джерела санації підприємства………………….. 8
2.1.Фінансування санації за рахунок акціонерного (пайового) капіталу 8
2.2.Основні цілі та порядок збільшення статутного фонду………….... 8
2.3.Методи та джерела збільшення статутного фонду………………... 9
2.4.Альтернативна санація……………………………………………… 11
2.5.Участь кредиторів у фінансовому оздоровленні боржника……… 11
2.6.Трансформація власності у борг…………………………………… 12
2.7.Пролонгація та списання заборгованості…………………………. 13
2.8.Санаційні кредити………………………………………………….. 14
3.Фінансова участь персоналу в санації підприємства………………. 17
Висновки ……………………………………………………………….. 19
Список використаних джерел ……………………………………….... 20
Предметом вивчення дисципліни „Управління фінансовою санацією підприємства” є система фінансово-економічних відносин, які виникають у процесі антикризового фінансового управління підприємством, санації, реорганізації, банкрутства та ліквідації суб’єктів господарювання.
Дисципліна „Управління фінансовою санацією підприємства” тісно пов’язана з іншими дисциплінами фахового спрямування: „Фінанси підприємств”, „Фінансова діяльність суб’єктів господарювання”, „Фінансовий менеджмент”.
Основною метою дисципліни є надання студентам базових знань з пи-тань управління санацією, реструктуризацією та ліквідацією суб’єктів господарювання.
Основними завданнями у процесі вивчення дисципліни є теоретична підготовка з таких питань:
- з’ясування сутності фінансової санації, її економічного змісту та по-рядку проведення;
- з’ясування необхідності та змісту організації контролінгу на підприємстві;
- набуття навичок складання плану санації;
- оволодіння прийомами та методикою проведення санаційного аудиту;
- освоєння методів, правил та умов фінансування санації;
- вивчення механізмів проведення санаційної реструктуризації та реорганізації суб’єктів господарювання;
- з’ясування економіко-правових аспектів санації, банкрутства та ліквідації підприємств;
- освоєння форм та методів державної підтримки санації суб’єктів господарювання.
Мета написання реферату – більш досконале ознайомлення з темою «Зовнішні фінансові джерела санації підприємства».
Розглянувши при написанні реферату тему «Зовнішні фінансові джерела санації підприємства» ми ознайомилися з такими поняттями:
- Фінансування санації за рахунок акціонерного (пайового) капіталу.
- Основні цілі та порядок збільшення статутного фонду.
- Методи та джерела збільшення статутного фонду.
- Альтернативна санація.
- Участь кредиторів у фінансовому оздоровленні боржника.
- Трансформація власності у борг.
- Пролонгація та списання заборгованості.
- Санаційні кредити.
- Фінансова участь персоналу в санації підприємства.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу