*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Педагогічна технологія

курсовые работы, педагогика

Объем работы: 31 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 433

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ ………………………………………………………………………. 3
1 Технологія як наука про майстерність ……………………………….. 4
2 Історичні аспекти педагогічної технології ………………………….. 7
3 Сутність і особливості педагогічної технології ……………………. 14
4 Класифікація педагогічних технологій ……………………………… 23
5 Головні ознаки педагогічної технології …………………………….. 27
Висновки …………………………………………………………………. 30
Література ………………………………………………………………... 31
Тема курсової роботи «Педагогічна технологія».
Прагнення постійно оптимізовувати навчально-ви¬ховний процес зумо-вило появу нових і вдосконалення використовуваних педагогічних технологій різних рів¬нів і різної цільової спрямованості. Подальший їх роз¬виток пов'язаний з орієнтацією на реалізацію сучасних концепцій освіти й виховання.
Мета роботи – розглянути в роботі історичні аспекти, сутність і особливості, класифікацію та головні ознаки педагогічних технологій.
За результатами експертного оцінювання педагогіч¬ної технології мають бути з'ясовані такі питання:
1) чи присутній у педагогічній системі, яка підлягає експертизі, технологічний інваріант (незмінна за будь-яких перетворень величина);
2) чи забезпечує педагогічна система, яка претендує на статус технології, гарантований позитивний резуль¬тат, адекватний задекларованим цілям;
3) чи є педагогічна технологія актуальною, тобто чи сприяє вирішенню конкретних педагогічних проблем і труднощів у практиці навчання й виховання.
Отже, сучасна педагогічна технологія повинна га¬рантувати досягнення певного рівня навчання й виховання, бути ефективною за результатами, оптимальною щодо термінів впровадження, витрат сил і засобів.
Важливим також є моральний аспект технологізації освіти. Йдеться про «педагогічну чистоту» (О. Пехота), моральну безпеку, валеологічну обґрунтованість і ду¬ховну екологічність відомих і створюваних педагогіч-них технологій. Важливо, щоб в основу кожної з них бу¬ло покладено принципи гуманістичного світогляду, що передбачають формування таких якостей особистості, як усвідомлення єдності природи і людини, відмова від авторитарного стилю мислення і взаємодії педагога та учня, терпимість, схильність до компромісу, шанобли¬ве ставлення до думки іншого, інших культур, мораль¬них і духовних цінностей тощо.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу