*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

"Йєна-план-школа" П. Петерсена

контрольные работы, педагогика

Объем работы: 19 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 748

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ …………………………………………………………………… 3
1.Із біографії П. Петерсена ……………………………………………. 4
2.Концептуальні засади педагогічної технології «Йєна-план» …….. 6
3.Особливості змісту технології «Йєна-план» ……………………….13
Висновки ………………………………………………………………..18
Література ………………………………………………………………19
Тема контрольної роботи ««Йєна-план-школа» П. Петерсена».
У першій половині XX ст. заявила про себе нова педа¬гогічна технологія «Йєна-план», а згодом у європейській педагогіці розгорнувся рух, що об'єднав колективи по¬чаткових шкіл і дитячих садків, які використовували у своїй роботі технологію відомого німецького педагога, професора Йєнського університету Петера Петерсена (1884—1952).
У сучасній Німеччині педагогіка П. Петерсена пере¬живає друге наро-дження. Ще у 1980 р. при університе¬ті м. Тессена було відкрито науковий центр із вивчення та впровадження в практику ідей видатного педагога. Перевидаються його праці (книгу «Йєна-план-школа» за кордоном видавали понад 60 разів). Проводяться дос¬лідження сучасних проблем школи з точки зору педаго¬гічної концепції П. Петерсена.
«Йєна-план» виходить із цілісного, універсаль¬ного знання про дитину як істоту біосоціальну, надає прі¬оритетного значення не лише внутрішнім механізмам її розвитку, а й процесу соціалізації, ролі середовища, яке виховує і навчає. Технологія Петерсена розглядає куль¬тивування общинності як умову виховання індивіду¬альності в процесі колективної життєдіяльності, конс¬труює школу як дослідне поле для розвитку дитини, як життєвий простір для її входження в соціум.
Педагогіка общинності набуває особливої актуаль¬ності у зв'язку з прийнятими в Україні концепціями на¬ціонального, громадянського виховання та необхідності взаємодії батьків, освітніх закладів і громадськості у вихованні дітей і молоді.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу