*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

СПРЭЧНЫЯ ПЫТАННІ НОРМ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ

дипломные работы, лингвистика

Объем работы: 46 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 1200 руб.

Просмотров: 832

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
УСТУП 4
РАЗДЗЕЛ І. З ГІСТОРЫІ ПЫТАННЯ 8
Фарміраванне беларускай мовы 8
Вывучэнне і кадыфікацыя беларускай мовы 10
РАЗДЗЕЛ ІІ. СПРЭЧНЫЯ ПЫТАННІ НОРМ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ 13
Асаблівасці арфаграфіі і арфаэпіі 20
Фанетыка-фанетычныя асаблівасці 28
Лексічныя асаблівасці 30
Марфалагічныя асаблівасці 32
Асаблівасці сінтаксісу 38
ЗАКЛЮЧЭННЕ 40
СПІС ЛІТАРАТУРЫ 43
У сувязі з такой сітуацыяй мы лічым вывучэнне праблемы дыскусійнасці норм беларускай мовы актуальным. Такім чынам, мэта нашай працы – даследаваць існуючыя варыянты пісьмовай беларускай мовы.
Для дасягнення пастаўленай мэты неабходна вырашыць наступныя задачы:
1. прасачыць працэс вывучэння і кадыфікацыі беларускай мовы;
2. разгледзець замацаваныя нормы беларускай літаратурнай мовы;
3. раскрыць магчымыя варыянты на марфалагічным, фанетыка-фаналагічным, лексічным, сінтаксічным, арфаграфічным і арфаэпічным узроўнях.
1. Арашонкава, Г.У. Кіраванне ў беларускай і рускай мовах: слоўнік-даведнік / Г.У. Арашонкава, В.П. Лемцюгова. – Мінск : Вышэйш. школа, 1991. - 163 с.
2. Арашонкава, Г.У. Слоўнік цяжкасцей беларускай мовы: Правапіс. Вымаўленне. Націск. Словазмяненне. Словаўжыванне / Г.У. Арашонкава, В.П. Лемцюгова. – Мінск : Радыёла-плюс, 2005. - 210 с.
3. Беларуска-рускі слоўнік: у 2 т. – Мінск : БелСЭ, 1988—1989 – 2 т.
4. Беларуская граматыка: у 2 т. – Мінск : Навука і тэхніка, 1985—1986. – 2 т.
5. Беларуская мова: энцыклапедыя / пад рэд. А.Я. Міхневіча. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя, 1994. – 837 с.
6. Беларуская мова: цяжкія пытанні фанетыкі, арфаграфіі, граматыкі / пад рэд. А.І. Падлужнага. – Мінск : Народная асвета, 1987. – 150 с.
7. Бідэр, Г. Аднаўленне сучаснай беларускай літаратурнай мовы ў кантэксце славянскага адраджэння / Г. Бідэр // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 1995. – №2. – С. 70-74.
8. Бордович, А.М. Сопоставительный курс русского и белорусского языков / А.М. Бордович, А.А. Гируцкий, Л.В. Чернышова. – Мінск : Універсітэцкае, 1999. – 90 с.
9. Булахаў, М. Аб нармалізацыі беларускай літаратурнай мовы / М. Булахаў // Полымя. – 1953. – №11. – С. 136—146.
10. Булыко, А.Н. Большой универсальный белорусско-русский, русско-белорусский словарь / А.Н. Булыко, Н.В. Полещук. – Минск : Попурри, 2006. - 670 с.
11. Бурак, Л.І. Сучасная беларуская мова: Сінтаксіс. Пунктуацыя / Л.І.Бурак. – Мінск : Вышэйш. школа, 1987. - 280 с.
12. Важнік, С.А. Станаўленне і дынаміка сінтаксічнай нормы сучаснай беларускай літаратурнай мовы (да пастаноўкі пытання) / С.А. Важнік // Сучасны стан і дынаміка норм беларускай літаратурнай мовы / навук. рэд. А.А. Лукашанец. – Мінск : Права і эканоміка, 2006. – С. 7-11.
13. Выгонная, Л.Ц. Псіхалінгвістычныя аспекты беларуска-рускага білінгвізму / Л.Ц. Выгонная // Акадэмічнае грамадазнаўства на зыходзе ХХ стагоддзя. – Мінск : Вышэйш. школа, 1998. - С. 51-54.
14. Грабчиков, С.М. Межъязыковые омонимы и...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу