*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Роль міжнародних організацій в рішенні глобальних проблем сучасності

курсовые работы, международное право

Объем работы: 32 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 519

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ПЛАН

ВСТУП
Розділ 1 ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ НА РУБЕЖІ ХХ-ХХІ СТ.
1.1. Сутність і класифікація глобальних проблем сучасності.
1.2. Екологічна, продовольча і демографічна проблеми.
Розділ 2 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК МЕХАНІЗМ ВИРІШЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОСТІ
2.1. Система ООН у вирішенні продовольчої, екологічної і ряду інших глобальних проблем.
2.2. Роль міжнародних фінансових організацій у вирішенні глобальних проблем.
2.3. Міжнародні організації в системі світової торгівлі і їх внесок у вирішення ряду глобальних проблем.
2.4. Співробітництво держав на регіональному рівні у вирішенні глобальних проблем.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ВСТУП
В сучасних умовах більш, ніж коли-небудь, розвиток кожної країни залежить від міжнародних обставин. Україна, знаходячись в стадії реформування всіх сторін суспільного життя, кровно зацікавлена у встановленні справедливого світового порядку, заснованого на рівноправній і взаємовигідній співпраці і загальній безпеці.
В полі зору всіх, хто розділяє тривоги і надії XXI століття, все частіше проглядаються суперечності глобального масштабу, так звані глобальні проблеми, які зачіпають самі основи людського існування. Ці суперечності тісно пов'язані із забрудненням навколишнього середовища і Світового океану, виснаженням природних ресурсів і кліматичними змінами, зростанням народонаселення на планеті і труднощами забезпечення його продовольством, поглибленням нерівності в розвитку окремих країн, регіонів і розширенням зон бідності та убогості.
Насущні перед всіма народами миру глобальні проблеми привертають до себе увагу вчених, політичних діячів, всій світовій громадськості.
В сучасних умовах проблеми, які розглядаються в даному дослідженні, носять актуальний характер. Про це свідчить те, що цим питанням присвячена безліч робіт. Заслуговують уваги роботи учених В.Леонтьева, Я.Тінбергена, розробки Е.Пестеля, Д.Медоуза, М. Месаровіча та ін., в яких втілений інтегрований еколого-економічний підхід до категорій добробуту, ефективності суспільного виробництва, продуктивності суспільної праці і інших соціально-економічних явищ і процесів.
Матеріал, викладений в учбовій літературі, носить в основному загальний характер, а в численних монографіях з даної тематики розглянуті вузькі питання вирішення глобальних проблем. Проте, потрібне врахування сучасних умов при дослідженні проблематики позначеної теми.
Висока значущість і недостатня практична розробленість даної теми визначають безперечну новизну даного дослідження. Подальша увага до питання про вирішення глобальних проблем сучасності необхідна в цілях глибшого і обґрунтованого розв'язання приватних актуальних проблем...
ВИСНОВКИ
Ефективність міжнародної співпраці у вирішенні проблем XXI ст. багато в чому залежить від загального міжнародного стану і міжнародних відносин в цілому. Припинення холодної війни і перехід держав від ворожнечі і протистояння до взаємодії і співпраці, відкрили перед світовою спільнотою принципово нові можливості для усунення і попередження виникаючих погроз. Проте на цьому шляху залишається немало труднощів. В різних частинах планети продовжують спалахувати вогнища локальних і регіональних конфліктів. Зберігаються територіальні спори, що переростають в озброєні зіткнення. Залишається небезпека громадянських воєн і насильства. Політична нестабільність в світі заважає виробленню консенсусу між урядами щодо вибору шляхів вирішення глобальних проблем. В той же час такі явища, як швидке зростання населення, виникнення екологічно небезпечних зон і заражених районів, скорочення ресурсів, збільшення безробіття, убогості, розповсюдження хвороб, міжнародного тероризму, можуть викликати зростання соціальної напруженості, яке здатне підірвати політичну стабільність в суспільстві у відносинах між державами світу.
Таким чином, на початку XXI ст. загальносвітові проблеми і проблеми міжнародної стабільності виявилися тісно взаємозв'язаними. Світова спільнота стоїть перед необхідність надійного забезпечення міжнародної безпеки, і не тільки політичною і військовою, але і екологічною, економічною, соціальною. Саме у реалізації цієї історичної місії полягає головна відповідь на глобальні виклики людства.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу