*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Виробництво вінілацетату

рефераты, Технология

Объем работы: 25 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 376

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП ………………………………………………………………………….. 3
1ФІЗИКО-ХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСУ ……………………. 6
1.1Існуючі методи одержання вінілацетату, їх стисла характеристика.
Вибір методу …………………………………………………………………… 6
1.2 Теоретичні основи вибраного методу отримання вінілацетату……….. 11
2 ТЕХНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСУ ……………………. 13
2.1 Основні фізико - хімічні властивості сировини, допоміжних
матеріалів, готової продукції ………………………………………………… 13
2.2 Опис технологічної схеми………………………………………………… 17
2.3 Відходи виробництва, їх використання ………………………………… 20
2.4 Новизна в проекті ………………………………………………………… 23
Література ……………………………………………………………………... 25
Хімія високомолекулярних сполук за останні роки розвивається винятково швидкими темпами. Величезне число досліджень у цій області привело до нагромадження багатого експериментального матеріалу, на основі якого був зроблений ряд теоретичних узагальнень. Хімія високомолекулярних сполук перетворилася в самостійний великий розділ хімічної науки. Промисловість синтетичних високомолекулярних сполук, що охоплює виробництво пластичних мас, плівок, синтетичного каучуку й синтетичного волокна, що зародилася на початку XX століття, розвивалася в значному відриві від хімічної науки, тому технічні досягнення часто були результатом чисто емпіричних досліджень і випереджали наукове вивчення відповідних процесів. У тридцятих роках відбулися істотні зміни у взаєминах між хімією й технологією синтетичних високополімерів. Промисловість стала виготовляти цілий ряд нових технічних високополімерів, синтез яких почав базуватися на глибокому вивченні реакцій полімеризації й поліконденсації і перетворень у ланцюгах високополімерів. Бурхливий розвиток промисловості пластичних мас, синтетичного каучуку й синтетичного волокна у свою чергу стимулювало подальше розширення об'єму досліджень і поглиблене вивчення складного механізму процесів утворення високополімерів, їхніх властивостей і залежності фізичних показників від структури.
Полімери на основі вінілацетату володіють рядом цінних і специфічних власти-востей і, незважаючи на відносно невелику потребу в них у порівнянні із загальною пот-ребою в полімерних матеріалах, відіграють важливу роль у розвитку різних галузей про-мисловості. Методи їхнього одержання пов'язані з використанням техніки полімеризації в розчинниках, суспензії й емульсії, статистичної й щепленої сополімерізації, численних реакцій полімераналогічних перетворень. Найважливішими особливостями цього класу полімерів є їх універсальні адгезійні та сполучні властивості, висока міцність волокон і плівкових матеріалів, виготовлених з їхнім застосуванням. У цей час важко назвати...
Довідка за результатами впровадження рацпропозиції «Підвищення ефективності роботи колони поз.101 цеху вінілацетату»
Введення в експлуатацію додаткових потужностей виробництва вінілацетату в листопаді 2005р. привів до збільшення кількості побічних продуктів, що утворяться на стадії синтезу, відповідно до росту навантаження на колону ректифікації ацетальдегідної фракції і до зниження ефективності роботи цієї колони.
Середні показники роботи колони поз.101 у період із грудня 2005р. до реконструкції колони відносять:
 середня масова концентрація вінілацетату в кетоновій фракції - 25%;
 середня масова концентрація вінілацетату в дистиляті колони - 5%.
Дистилят колони і кетонова фракція піддавалися термічному знешкодженню на печі.
Після впровадження заходів щодо рацпропозиції «Підвищення ефективності роботи колони цеху вінілацетату» середні показники роботи колони склали:
 середня масова концентрація вінілацетату у кетоновій фракції - 1%;
 середня масова концентрація вінілацетату у дистиляті колони - 0.1%.
Середньогодинне утворення кетонової фракції і дистилята колони становить 12.25кг/год. і 62кг/год. відповідно.
Безповоротні втрати вінілацетату з кетоновою фракцією й дистилятом колони до її реконструкції відносили:
12.25 * 0.25 + 62 * 0.05 = 6.16кг/год. або
6.16 * 8400 / 1000 = 51.744т/рік.
Безповоротні втрати вінілацетату з кетоновою фракцією і дистилятом колони поз.101 після її реконструкції становлять:
12.25 * 0.01 + 62 * 0.001 = 0.185кг/ч або
0.185 * 8400 / 1000 = 1.554т/рік.
Зменшення втрат вінілацетату після впровадження заходів щодо рацпропозиції склало:
51.744 - 1.554 = 50.19т/рік,
що в грошовому вираженні, при фактичній собівартості вінілацетату в жовтні 2007р. 4555.95грн/т, становить:
50.19 * 4555.95 = 228663грн/рік
Крім того, впровадження заходів щодо рацпропозиції дозволило поліпшити показники якості кетонової фракції з досягненням масової концентрації ацетону від 94 до 97%. З моменту реконструкції колони отримано 33.61т...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу