*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Процес виховання

контрольные работы, педагогика

Объем работы: 22 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 381

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ ………………………………………………………………….. 3
1 Суть процесу виховання ………………………………………….. 4
2 Модель процесу виховання та характеристика її складових …..11
Висновок ……………………………………………………………...21
Література ……………………………………………………………22
Тема контрольної роботи «Процес виховання».
Виховання — це головний компонент педагогічного процесу, надзвичайно складне соціальне явище, спрямоване на формування у вихованців наукового світогляду, особистісних рис громадянина Ук¬раїни на основі відродження традицій національної свідо¬мості й самосвідомості, інтелектуального, професійного, морального, правового, фізичного, екологічного розвитку. За словами французького філософа К. Гельвеція, виховання, головним чином, повинно засіяти наші серця корисними для індивіда й суспільства звичками.
На думку французьких письменників Е. Ренана й А. Сент-Екзюпері, питання виховання для сучасних суспільств — це питання життя і смерті, від якого залежить майбутнє, виховання має пріоритет над освітою, створює людину. В педагогічній науці немає чіткого однозначного визначення категорії «процес виховання» чи «виховний процес». Вихідними поняттями є «процес» і «виховання». «Процес» — це зміна стану системи виховання як цілісного педагогічного явища, послідовне й поступове просування вперед для досягнення цілей виховання, розвитку і навчан¬ня, гармонійного формування і розвитку особистості ук¬раїнського громадянина.
«Виховання — процес цілеспрямованого, систематичного формування особистості, зумовлений законами суспільного розвитку, дією багатьох об'єктивних і суб'єктивних фак¬торів».
Мета роботи – ознайомитися с суттю процесу виховання і моделлю процесу виховання та її складовими.
Безумовно, теорія виховання охоплює всю виховну діяльність вихователів, виховних та інших структур в їх різ¬номанітті, яку називають вихованням. Ця активна, ціле¬спрямована і змістовна взаємодія вихователів і вихованців, визначається як виховний процес, під час здійснення якого останні засвоюють певну сукупність знань, набувають прак¬тичних навичок і вмінь відповідної поведінки, всебічно роз¬вивають свої емоційні, почуттєві, вольові, мотиваційні сфе¬ри та інші провідні властивості особистості, формують свій внутрішній духовний світ.
Таким чином, цей процес має бути свідомим і повинен створювати тіс-ний і плідний союз між вихователем і вихо¬ванцем. Коли відсутній цей союз, процес виховання прак¬тично не виконує свої суспільні функції та не досягає мети.
Модель процесу виховання являє собою струнку систему взаємопов'язаних цілей, принципів, за¬вдань, змісту, методів, форм і результатів виховання, різних варіантів й етапів досягнення цілей і завдань виховання, різноманітні двосторонні взаємини вихователів і вихованців у цьому процесі.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу