*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Функції держави: поняття, види. Основні функції Української держави

рефераты, государство и право

Объем работы: 10 стр.

Год сдачи: 2006

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 503

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ.
1. Функції держави: поняття та види.
2. Основні функції Української держави.
Висновки
Список використаної літератури
Перед кожним суспільством і державою завжди стоять певні завдання (і функції), що їх вони змушені вирішувати (і виконувати) залежно від потреб, інтересів, цілей, бажань, мотивів і можливостей всього суспільства, пануючого класу або всієї нації. Тому питання про завдання і функції держави має не тільки теоретичне, а й надзвичайно велике практичне значення, оскільки від правильного і позитивного їх вирішення залежить рівень розвитку економічної системи, політичної системи, рівень розвитку культури та інших сфер соціального розвитку суспільства. Це обумовлено тим, що завдання і функції держави виражають її політичну і соціальну природу, суть держави і державної влади на певному історичному етапі її розвитку. Саме функції держави, вважає більшість спеціалістів конкретизують суть держави і державної влади. У зв’язку з цим загальна теорія держави і права аналізує і вивчає найбільш важливі, основні функції держави та їх реалізацію. Аналіз та узагальнення основних та інших функцій держави пов’язані із застосуванням функціонального підходу. Цей підхід застосовується до вивчення багатьох соціальних і природних явищ.[3;c.290]
Головні завдання і цілі держави на тій чи іншій стадії її розвитку обумовлюються економічними, політичними, соціальними та іншими умовами її існування. Функції держави мають об’єктивний характер, обумовлений потребами життя суспільства. Здійснення функцій держави має постійний, систематичний характер і відбувається протягом всього часу існування об’єктивно обумовлених завдань, що стоять перед державою. Функції держави взаємопов’язані з тими суспільними відносинами, на які держава намагається активно впливати відповідно до своїх потреб всією своєю політикою. Функції держави не можна ототожнювати з функціями її окремих органів. Функціями зумовлена робота всього державного апарату і кожного з його окремих органів. Функції ж окремого органу держави – це соціальне призначення кожного конкретного органу як особливої частини механізму держави і знаходять...
Таким чином функції держави визначають сутність держави, державну політику в різних сферах діяльності та її соціальне призначення. Держава виконує надзвичайно багато функцій з різних сфер суспільного життя, які вивчаються різними галузевими науками. Загальна теорія держави і права вивчає та аналізує лише основні функції держави. Окремі з них (основні і другорядні) вивчають інші юридичні, економічні, політологічні та філософські науки. Завдання і функції держави можна класифікувати і за іншими критеріями, залежно від типу держави і права, від форми держави, від епохи, соціально-економічної формації тощо. Питання про функції держави – це одне із найважливіших питань не тільки теорії, але й практики державного будівництва. Всі функції держави діалектично розвиваються, основні стають другорядними і навпаки, одні зникають і з’являються нові, яких раніше не існувало. Конкретна функція держави являє собою єдність змісту, форм і методів здійснення державної влади у певній сфері діяльності держави; характеризується відомою самостійністю, однорідністю, повторюваністю. Україна як і всі інші світові держави виконує ряд вищезазначених функцій. Однак, через економічну кризу, недостатній досвід державного будівництва та держаного управління деякі функції виконуються незадовільно, зокрема в економічній сфері. У незалежній Україні з переходом до ринкових відносин зміст економічної функції істотно змінюється. Від повного контролю держави над економікою, тобто планової економіки, відбувається перехід до втручання держави в економіку лише в окремих випадках з метою регулювання, тобто спостерігається лібералізація економіки. Хоча сфера державного управління і не зводиться до державного сектора економіки, для втручання держави в приватний сектор економіки встановлюються межі. Із визначенням курсу на побудову соціальної правової держави розширюється зміст і значення політичної, правоохоронної та інших функцій. Особливого значення набуває соціальна функція – створення державою умов, що...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу