*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Принципи виховання

контрольные работы, педагогика

Объем работы: 27 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 361

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ ………………………………………………………………………… 3
1.Характеристика принципів виховання ………………………………….. 4
2.Основні вимоги принципів виховання ………………………………….. 8
2.1.Принципи виховання, що стосуються всіх компонентів
виховного процесу …………………………………………………………. 8
2.2.Принципи, що стосуються суб'єктів виховання та методики
їхньої діяльності …………………………………………………………….19
2.3.Принцип, що стосується навчально-пізнавальної діяльності
вихованців ………………………………………………………………….. 24
Висновок …………………………………………………………………… 26
Використані джерела ……………………………………………………… 27
Тема контрольної роботи «Принципи виховання».
Мета роботи – розглянути принципи виховання, а саме:
- характеристики принципів виховання;
- основні вимоги принципів виховання.
Закони та закономірності вихован¬ня діють не безпосередньо, їхня сут-ність та основні вимоги відбива¬ються у принципах виховання, які визнача-ють напрям, стратегію і зміст практичних дій вихователів і вихованців.
Принципи виховання можна класифікувати так.
- Принципи виховання, що стосуються всіх компонентів виховного процесу, цілеспрямованість; суспільна спрямованість, зв'язок із життям; виховання в праці; вихо¬вання в колективі та через колектив; суб'єкт-суб'єктний ха¬рактер виховних взаємин; наступальність, активність, сис¬темність і конкретність виховних заходів; оптимізація ви¬ховного процесу.
- Принципи, що стосуються суб'єктів виховання та ме¬тодики їх-ньої діяльності: гуманізм і демократизм у поєднанні з високою вимогливістю й пошаною до особис¬тості вихованця; опора на позитивні якості в колективі та особистості вихованця; поєднання комплексного, дифе¬ренційованого та індивідуального підходів у виховній діяль¬ності; єдність, погодженість і спадковість виховних впливів, зусиль і дій школи, сім'ї та громадськості.
- Принцип, що стосується навчально-пізнавальної діяль¬ності вихованців: свідомість, самодіяльність та активність вихованців.
Узагальнюючи сучасні методологічні та теоретичні під¬ходи до обґрунтування системи принципів виховання, які існують на сьогоднішній день у педагогіці, можна вивести таку систему принципів виховання:
- цілеспрямованість;
- суспільна спрямованість, зв'язок із життям; s виховання в праці;
- виховання в колективі та через колектив;
- суб'єкт-суб'єктний характер виховних взаємин;
- гуманізм і демократизм у поєднанні з високою вимог¬ливістю та пошаною до особистості вихованця;
- опора на позитивні якості в колективі та особистості вихованця;
- наступальність, активність, системність і кон¬кретність виховних захо-дів;
- свідомість, самодіяльність та активність вихованців;
- поєднання комплексного, диференційованого та індивідуального під-ходів у виховній діяльності;
- єдність, погодженість і спадковість виховних впливів, зусиль і дій школи, сім'ї та громадськості;
- оптимізація виховного процесу.
Вихователеві необхідно орієнтуватися у своїй діяльності не на окремі принципи виховання, а на систему, яка забез¬печує оптимізацію як процесуальної, так і змісто¬вої сторін виховання.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу