*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Методи виховання

рефераты, педагогика

Объем работы: 23 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 375

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ ………………………………………………………………… 3
1 Поняття про методи виховання та їх класифікація ……………. 4
2 Методи безпосереднього виховного впливу ………………….. 12
Висновок …………………………………………………………… 22
Література ………………………………………………………….. 23
Тема контрольної роботи «Методи виховання».
Мета роботи – розглянути методи виховання, а саме:
- поняття про методи виховання та їх кла¬сифікація;
- методи безпосереднього виховного впливу.
Серед основних умов, які визнача¬ють ефективність виховання, особ-ливе місце посідають методи вихо¬вання. У вітчизняній педагогічній літературі немає єдиного підходу щодо них.
Основною ознакою методів безпо¬середнього виховного впливу є без-посередній контакт між виховате¬лем і вихованцем. До цих методів належать: переконання, приклад, вправи, заохочення, примус.
Розглянемо ці питання. 
Про правильний вибір методу виховання свідчать харак¬тер діяльності та взаємин вихователів і вихованців, глибина і міцність духовних і професійних знань, навичок, умінь, норм і правил вихованої поведінки згідно з вимогами за¬гальнолюдських, національних і професійних цінностей та етикету і також те, якою мірою він викликає пізнавальну, емоційну і практичну активність вихованців та формує у них мотивацію сумлінного виконання своїх професійних обов'язків і постійного самовдосконалення.
Отже, вихователі мають великий арсенал як загальних, так і специфіч-них методів виховання. Під час їх викорис¬тання необхідно враховувати психолого-педагогічні зако¬номірності процесу виховання, характер і зміст діяльності вихованців, сучасні організаційні, методологічні та мето¬дичні вимоги до навчально-виховного процесу, конкретні вимоги до підготовки відповідних фахівців, рівень підготов¬леності вихователів і вихованців та інші об'єктивні та суб'єктивні умови.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу