*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Звіт про проходження практики в cтраховій компанії

отчеты по практике, Финансовое право

Объем работы: 25 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 1147

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Введение
Заключение
Заказать работу
Практика студентів є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах і проводиться на оснащених відповідним чином базах навчальних закладів, а також на сучасних підприємствах і в організаціях різних галузей господарства, освіти, охорони здоров’я, культури, торгівлі і державного управління. У період проходження практики студенти отримують базовий досвід професійної діяльності, формують практичні уміння та навички, професійні якості особистості фахівця. Від ступеня успішності на цьому етапі залежить професійне становлення майбутнього фахівця. Практика студентів проводиться відповідно до чинних державних і галузевих стандартів вищої освіти. Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами управлінської діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, їх посадових осіб; формування у студентів на базі одержаних у вищому навчальному закладі теоретичних знань професійних умінь і навичок для вирішення конкретних життєвих ситуацій і прийняття самостійних рішень в реальних умовах; виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.
Основними нормативними актами, що регламентують організацію і проходження практики студентами є Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України, затверджене наказом Міністерства освіти України № 161 від 2 червня 1993 р. та Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затверджене наказом Міністерства освіти України № 351 від 20 грудня 1994 р.
Базою практики студентів є державні органи, приватні установи, підприємства, організації, які мають відповідні можливості для забезпечення виконання затвердженої програми. База практики створює для студентів належні організаційні та безпечні умови і подає їм методичну допомогу в отриманні досвіду практичної роботи, забезпечує підвищення їх професійного рівня шляхом залучення до безпосередньої...
Таким чином за час проходження практики в Акціонерному товаристві «Страхова компанія «ТАС» (приватне) я отримав нові практичні знання в галузі моєї майбутньої професії юриста, а саме в галузі страхування та вважаю, що досяг мети, яку ставив перед собою перед початком практики, а також виконав програму практики. Період проходження практики крім того надав мені можливість зміцнити свої теоретичні знання з фінансового, цивільного та господарського права, засвоїти порядок їх застосування в галузі страхування. Я здобув широкі практичні знання і навички, ознайомився із основними видами страхування – добровільним та обов’язковим. Особливу увагу приділив вивченню обов’язкового страхування за рахунок коштів Державного бюджету України. Вивчав основи організації страхової справи, правила страхування життя, порядок укладання, внесення змін та умови припинення страхових полісів, а також з’ясував сутність державного регулювання і нагляду у галузі страхування та правовий статус органів, які здійснюють страховий нагляд згідно програми практики. Зокрема був присутній при складанні та оформленні страхового полісу, внесені змін до нього у формі додаткової угоди. Ретельно та сумлінно виконував всі доручення керівника практики, навчився складати та належним чином оформлювати документи в газузі страхування (Див. додатки). В ході практики я здобув також навички роботи в архіві, засвоїв порядок формування страхових справ.
Досить важливим для мене, як для майбутнього юриста, було чітко з’ясувати питання які саме випадки відносять до страхових, які є підстави для відмови у виплаті страхових виплат, який саме перелік документів необхідно надати застрахованій особі, що підтверджували би настання страхового випадку, а також який порядок припинення договорів страхування та яким чином можна отримати викупну суму у випадку дострокового розірвання договору страхування, адже саме з цими питаннями на практиці виникають численні суперечки та судові спори.
Отже за час...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу