*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Звіт про проходження практики у районній в місті державній адміністрації

отчеты по практике, конституционное право

Объем работы: 30 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 1141

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Введение
Заключение
Заказать работу
Виробнича практика студентів є невід’ємною і важливою складовою частиною
процесу підготовки спеціалістів-юристів у вищих навчальних закладах.
Виробничу практику в органах державної влади та місцевого самоврядування
студенти проходять після закінчення другого курсу. У період проходження практики студенти отримують базовий досвід професійної діяльності, формують практичні уміння та навички, професійні якості особистості фахівця. Від ступеня успішності на цьому етапі залежить професійне становлення майбутнього фахівця. Виробнича практика студентів проводиться відповідно до чинних державних і галузевих стандартів вищої освіти. Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами управлінської діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, їх посадових осіб; формування у студентів на базі одержаних у вищому навчальному закладі теоретичних знань з курсів теорії держави і права, конституційного та адміністративного права професійних умінь і навичок для вирішення конкретних життєвих ситуацій і прийняття самостійних рішень в реальних умовах; виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.
Основними нормативними актами, що регламентують організацію і проходження практики студентами є Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України, затверджене наказом Міносвіти України № 161 від 2 червня 1993 р. та Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затверджене наказом Міносвіти України № 351 від 20 грудня 1994 р.
Базою виробничої практики студентів є державні та приватні установи, підприємства, організації, які мають відповідні можливостідля забезпечення виконання затвердженої програми. База практики створює для студентів належні організаційні та безпечні умови і подає їм методичну допомогу в отриманні досвіду практичної роботи, забезпечує підвищення їх професійного рівня шляхом залучення до безпосередньої...
Таким чином за час проходження практики у Дніпровській районній у м. Києві державній адміністрації я отримав нові практичні знання та вважаю, що досяг мети, яку ставив перед собою перед початком практики, а також виконав програму практики. Я глибоко ознайомився та законспектував основні положення законів України, інших нормативно-правових актів, що визначають правовий статус і регламентують діяльність районної у м. Києві держадміністрації, структурою, формами і методами її діяльності, організацією роботи цього державного органу, його структурних підрозділів та окремих посадових осіб, навчився працювати із зверненнями громадян, а також надавати довідки та консультації з питань діяльності райдержадміністрації. Крім того я вивчив організацію діловодства у райдержадміністрації, порядок ведення діловодства за зверненнями громадян, ознайомився з формою, структурою та змістом основних видів документів, пов’язаних з діяльністю даного органу, його структурного підрозділу (розпорядження, рішення, постанова, наказ, припис, вказівка, протокол тощо). Був присутнім на всіх заходах організаційного характеру (засідання, наради, семінари ), що проводились на базі практики, ознайомився з основними формами взаємодії державних органів, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та громадян у вирішенні окремих питань. Під час проходження практики дотримувався правил внутрішнього трудового розпорядку, не порушував трудової дисципліни, щоденно відвідував державну установу, в якій безпосередньо проходив практику, систематично вів записи у щоденнику за що врешті-решт й отримав позитивний відгук від працівників.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу