*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Звіт про проходження практики у приватного аудитора

отчеты по практике, Финансовое право

Объем работы: 20 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 567

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Введение
Заключение
Заказать работу
Практика студентів є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах і проводиться на оснащених відповідним чином базах навчальних закладів, а також на сучасних підприємствах і в організаціях різних галузей господарства, освіти, охорони здоров’я, культури, торгівлі і державного управління. У період проходження практики студенти отримують базовий досвід професійної діяльності, формують практичні уміння та навички, професійні якості особистості фахівця. Від ступеня успішності на цьому етапі залежить професійне становлення майбутнього фахівця. Практика студентів проводиться відповідно до чинних державних і галузевих стандартів вищої освіти. Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами управлінської діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, їх посадових осіб; формування у студентів на базі одержаних у вищому навчальному закладі теоретичних знань професійних умінь і навичок для вирішення конкретних життєвих ситуацій і прийняття самостійних рішень в реальних умовах; виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.
Основними нормативними актами, що регламентують організацію і проходження практики студентами є Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України, затверджене наказом Міністерства освіти України № 161 від 2 червня 1993 р. та Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затверджене наказом Міністерства освіти України № 351 від 20 грудня 1994 р.
Базою практики студентів є державні органи, приватні установи, підприємства, організації, які мають відповідні можливості для забезпечення виконання затвердженої програми. База практики створює для студентів належні організаційні та безпечні умови і подає їм методичну допомогу в отриманні досвіду практичної роботи, забезпечує підвищення їх професійного рівня шляхом залучення до безпосередньої...
Таким чином за час проходження практики в приватного аудитора я отримала нові практичні знання в галузі моєї майбутньої професії юриста, а саме в галузі аудиторської діяльності та вважаю, що досягла мети, яку ставила перед собою перед початком практики, а також виконала програму практики. Період проходження практики крім того надав мені можливість зміцнити свої теоретичні знання з фінансового, цивільного та господарського права, засвоїти порядок їх застосування в галузі аудиту. Я здобула широкі практичні знання і навички, ознайомилася із основами організації аудиторської справи, порядком проведення аудиторських перевірок, складанням аудиторських висновків а також з’ясувала сутність державного регулювання і нагляду у галузі аудиту та правовий статус органів, які його здійснюють. Зокрема була присутня при проведенні аудиторської перевірки такого-то підриємства, складанні та оформленні аудиторського висновку, укладенні договорів про надання аудиторських послуг.
Ретельно та сумлінно виконувала всі доручення керівника практики, навчилася складати та належним чином оформлювати документи в газузі аудиторської діяльності (Див. додатки).
Досить важливим для мене, як для майбутнього юриста, було чітко з’ясувати сутність аудиторської діяльності та аудиторського контролю. Аудиторський контроль за своєю сутністю не підміняє державного фінансового контролю, а співпрацює з державними органами.
Отже за час практики в аудитора я здобула необхідні практичні навички для майбутньої професійної діяльності, закріпила здобуті під час навчання теоретичні знання. На період практики я зрозуміла наскільки складною, але водночас цікавою є аудиторська діяльність. Аудитор — це висококваліфікований спеціаліст, який володіє методологією фінансово-господарського контролю і аудиту, бухгалтерським обліком, аналізом господарської діяльності, статистикою, фінансовою і банківською справою, а також має необхідну професійну підготовку у галузі юриспруденції, судово-бухгалтерськоі...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу