*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Розробка засобів доступу до паралельних кластерних систем з боку користувача

дипломные работы, Разное

Объем работы: 71+приложение

Год сдачи: 2010

Стоимость: 1500 руб.

Просмотров: 346

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Перелік скорочень 3
Вступ 6
1 Огляд основних технологій 11
1.1 Сервіс-орієнтована архітектура, як парадигма для розробки програмного забезпечення 11
1.1.1 Вимоги до сервіс-орієнтованої архітектури 17
1.1.2 Веб-сервісний підхід до сервіс-орієнтованої архітектури 17
1.1.3 Визначення сервіс-орієнтованої архітектури 19
1.1.4 Переваги сервіс-орієнтованої архітектури 19
1.1.5 Принципи сервіс-орієнтованої архітектури 20
1.2 Веб-сервіси, як засіб доступу користувача до кластерних ресурсів 23
1.2.1 Основні поняття 23
1.2.2 Розвиток веб-сервісів 24
1.2.3 Архітектура COM/DCOM 26
1.2.4 Стандарт CORBA/IIOP 27
1.2.5 Стандарт Java RMI 28
1.2.6 Недоліки існуючих стандартів 29
1.2.7 Веб-сервіси 30
1.2.8 Базові протоколи роботи веб-сервісів 31
1.2.9 Специфікація WSDL 32
1.2.10 Протокол SOAP 34
1.2.11 Специфікація UDDI 35
1.3 MPI, як засіб доступу програміста до кластерних ресурсів 36
1.3.1 Визначення 36
1.3.2 Основні види архітектури 39
1.3.3 Реалізації MPI 42
2 Аналіз вимог 44
3 Проектування програми множення матриць за допомогою MPI 45
3.1 Загальні відомості 45
3.2 Принципи розпаралелювання 46
3.3 Постановка завдання 48
3.4 Визначення підзадач 49
3.5 Масштабування і розподіл підзадач по процесорах 52
3.6 Аналіз ефективності 53
4 Реалізація програми 57
4.1 Опис функцій 57
4.2 Алгоритм 59
5 Запуск програми та висновки 63
5.1 Опис апаратного та програмного забезпечення 64
5.2 Емпіричні дані 65
5.3 Обробка емпіричних даних 66
6 Перетворення програми у веб-сервіс 67
Висновки 69
Список використаної літератури 71
Додаток А – Код програми 72
Мережа Інтернет стала загальновизнаним фактором ділового і громадського життя. Широка поширеність та поліпшена пропускна здатність створюють умови, при яких вигідно вирішувати багато завдань за допомогою інтернет-технологій.
Одначе інтернет поєднує в собі багато різних платформ, а інформація міститься в різноманітних джерелах даних. Тому актуальна проблема зв'язку таких різнорідних даних, а також створення способу, який дозволяє отримувати їх у вигляді зручному для подальшої обробки.
Концепція веб-сервісів (Web Services) у якості доступу користувача до різного роду ресурсів – наприклад, персональних комп’ютерів, мобільних телефонів, кластерів – покликана вирішити це завдання об'єднання, інтеграції різнорідних систем на основі відкритих стандартів.
Мета даної роботі:
Створення засобів доступу до кластерних ресурсів за допомогою веб-сервісів на базі сервіс-орієнтованої архітектури.
Використання сервіс-орієнтованої архітектури передбачає розбиття системи на основні, досить крупні, функціональні підсистеми, та створення сервісів, які реалізують функції кожної з підсистем.
Сервіс, в термінах інформаційних технологій – це програма, функції якої та формат вхідних і вихідних даних цих функцій стандартизовано, а доступ до неї здійснюється за стандартним протоколом, що дозволяє викликати функції програми з інших програм, та використовувати отримані вихідні данні викликаної функцій. Іноді протоколи доступу працюють поверх HTTP, тобто програма доступна для використання віддалено, через мережу Інтернет, і тоді такий сервіс називається веб-сервісом. В силу цього, для користувача веб-сервісу не важливо, де він розміщений, на якій платформі працює, та на якій мові написаний. В системі із сервіс-орієнтованою архітектурою використовується ціла множина сервісів – кожна функціональна частина представляється сервісом. Для координації їх дій, потоку повідомлень та потоку даних використовується механізм оркестрування сервісів.
Отже задача ставиться наступним чином: створити...
Аналіз сучасних засобів доступу до кластерних систем виявив перелік недоліків, які не дозволяють таким системам надавати доступ користувачу до ресурсів не зважаючи на апаратне і програмне забезпечення котре використовує клієнт. Ці недоліки можна вирішити з використанням сервіс-орієнтованої архітектури, створеної саме для інтеграції різнорідних програмних систем.
Об’єктом роботи є розробка веб-сервісу для доступу користувача на основі сервіс-орієнтованої архітектури. Суть цієї архітектури полягає в тому, щоб заміните монолітне програмне забезпечення разового використання на слабо-звя’зані функціональні частини, які в подальшому представляються веб-сервісами. Переваг подібної систем багато, основні з них – це можливість переглядати сайт не тільки через браузер, а і через інші клієнти для роботи з веб-сервісами, також така архітектура спрощує багаторазове використання компонент, оскільки вони створюються саме так, щоб їх повторно використовувати.
На сьогоднішній день доступ до ресурсів та даних з таких пристроїв, як мобільний телефон та смартфон дуже обмежений, незважаючи на величезний можливості і переваги у мобільності, які отримує користувач. Розробка нових мобільних пристроїв, більш складніших та дорожчих за сучасні аналоги спрямована на подолання цієї перешкоди, але найпростіший та найдешевший спосіб – це побудова програмного забезпечення на сервіс-орієнтованій архітектурі за допомогою слабо-зв’язаних веб-сервісів, який видаляє проблему залежності від апаратного забезпечення та дає змогу перейти на рівень промислового автоматизованого програмування.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу