*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Маркетинговые стратегии в деятельности предприятия.

рефераты, маркетинг

Объем работы: 14 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 250 руб.

Просмотров: 376

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
1. Сутність функції організації та її місце в системі управління.
2. Організація диспетчеризації виробництва.
3. На прикладі конкретного підприємства запропонуйте напрями вдосконалення оперативного регулювання операційного процесу.
Організація – це функція управління, в межах якої здійснюється розподіл робіт поміж окремими робітниками та їх групами та узгодження їх діяльності. Реалізація функції організації здійснюється у процесі організаційної діяльності.
Організаційна діяльність – це процес, за допомогою якого керівник усуває невизначеність, безладдя, плутанину та конфлікти поміж людьми щодо роботи або повноважень і створює середовище придатне для їх спільної діяльності.
Основними складовими організаційного процесу є:
1. розподіл праці - розподіл загальної роботи в організації на окремі складові частини, достатні для виконання окремим робітником відповідно до його кваліфікації та здібностей;
2. групування робіт та видів діяльності у певні блоки (групи, відділи, сектори, цехи, виробництва тощо) - департаменталізація;
3. підпорядкування кожної такої групи керівникові, який отримує необхідні повноваження (делегування повноважень);
4. визначення кількості робітників, безпосередньо підлеглих даному менеджерові (встановлення діапазону контролю);
5. забезпечення вертикальної та горизонтальної координації робіт та видів діяльності (створення механізмів координації).
Організаційний процес – це достатньо складний вид діяльності. Його складність полягає у необхідності вибору рішення з безлічі можливих альтернатив, кожна з яких не поступається решті з точки зору раціональності прийняття організаційного рішення. Це наочно підтверджує рис.1.1., на якому представлено континууми можливих рішень в межах організаційної діяльності. (Континуум – це безперервна сукупність, наприклад, в математиці – це сукупність всіх точок прямої, яка еквівалентна сукупності всіх дійсних чисел).
Кінцевим результатом організаційної діяльності є вибір певної позиції на всіх континуумах складових організаційної діяльності. Такий вибір у підсумку і формує організаційну структуру.
1. Гірняк О.М. Менеджмент :Підручник / О.М. Гірняк, В.П. Нечаєв, П.П. Лазановський. – Л. :Магнолія плюс, 2005.
2. Мескон М. Основы менеджмента: Пер. с англ. / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М.: Кондор, 2006
3. Островська Г.В. Основи менеджменту: Підручник /Г.В. Осовська, О.А. Осовський. – К: Кондор, 2006
4. Андрушків Б.М., Кузьмин О.Е. «Основи менеджменту».- Львів: «світ», 1995. -296 с.
5. Бавыкин В. «Новый менеджмент».-М.: Экономика, 1997.-68с.
6. Базилевич Л.А., Соколов Д.В., Франева Л.К. Модели и методы рационализации и проектирования организационных структур управления. Л.: ЛЭФИ, 1991.- 156с.
7. Бреддик У. Менеджмент в организации: Учебное пособие. - М.: «Инфра-М», 1997.- 65с.
8. Коротков С. Концепция менеджмента.: Учебное пособие. 1996.304с.
9. Гольдштейн Г.Я. Основы менеджмета. Таганрог: ТРТУ, 1995. – 24 с.
10. Кнорринг В.И. Искусство управления. М.: БЕК, 1997. - 288 с.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу