*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Удосконалення нормативно-правової бази в сфері державної підтримки підприємництва

рефераты, Хозяйственное право

Объем работы: 10 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 80 руб.

Просмотров: 593

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ.
1. Сучасний стан та необхідність вдосконалення нормативно-правовї бази в сфері державної підтримки підприємництва.
2. Основні напрямки вдосконалення нормативно-правової бази в сфері державної підтримки підприємництва.
3. Останні зміни в законодавство та проекти нових нормативно-правових актів в сфері державної підтримки підприємництва.
Висновки.
Список використаних джерел.
Як відомо, найважливішою функцією держави є розробка законодавства та забезпечення виконання законів, тобто правове регулювання. Це, власне, і визначає роль держави в ринковій економіці. Формування та розвиток національного малого та середнього підприємництва значною мірою залежать від створення відповідної правової бази, яка стимулювала б підприємницьку активність та добросовісну конкуренцію. Правове регулювання підприємництва здійснюється численними нормативно-правовими актами як загального, так і спеціального характеру. Однак уповільнення темпів зростання кількості суб'єктів підприємництва і кількості зайнятих свідчить про недостатність і недосконалість нормативно-правової бази розвитку підприємництва, яка повинна бути першоосновою, фундаментом (базою в повному розумінні цього слова) формування та розвитку суб'єктів підприємницької діяльності. Формування правової бази підприємництва є найголовнішою передумовою його становлення та розвитку. Законодавство в сфері підприємництва повинно становити єдину систему як за взаємною узгодженістю норм, так і за повнотою нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності. Світовий досвід свідчить про те, що для успішного розвитку підприємництва необхідно створити правову базу його функціонування, забезпечити належним чином юридичне закріплення прав та постійне правове забезпечення з боку держави, що гарантує захист законного функціонування підприємництва, сприяє його розвитку. Незважаючи на швидкий і в цілому прогресивний розвиток законодавства про підприємництво, існує безліч відносин у сфері підприємництва, що зовсім не врегульовані законом, або його регулятивний вплив є надзвичайно слабким через безліч підзаконних нормативних актів, що знижую ефективність правового впливу на підприємницьку діяльність. Одним з напрямів удосконалення законодавства про державну підтримку малого та середнього підприємництва є забезпечення верховенства закону, в тому числі підвищення ролі закону в регулюванні відносин у сфері...
Таким чином однією з умов функціонування ринкових відносин є правове забезпечення підприємницької діяльності, яке включає, зокрема, створення її законодавчої основи, тобто системи нормативних актів (головним чином у формі законів), що визначають правовий статус суб'єктів підприємництва та регламентують різні аспекти господарської діяльності. Становлення національного господарського законодавства в Україні пов'язане з труднощами, спричиненими насамперед економічними та соціально-політичними факторами.
Головним напрямом вдосконалення законодавства у сфері державної підтримки малого та середнього підприємництва є послідовне його приведення у відповідність із Конституцією України та реальне забезпечення принципу верховенства закону. На практиці підзаконні нормативно-правові акти, які повинні видаватись на підставі та на виконання законів, нерідко містять суперечливі зміни і доповнення до них, що має негативний вплив на регулювання відповідних відносин у сфері економіки. Існуюча велика кількість нормативно-правових актів та численні зміни й доповнення до них обумовлюють необхідність систематизації цього законодавства шляхом його кодифікації та інкорпорації. Необхідно також визначити процедури підготовки та прийняття регуляторних актів, які б унеможливили введення в дію документів, котрі не відповідають засадам демократичного суспільства та критеріям доцільності державної регуляторної політики. Перш за все, це стосується унеможливлення досить поширеної практики, коли регулювання підприємництва здійснюється листами міністерств та відомств, або іншими документами, котрі не вважаються нормативно-правовими актами та не зареєстровані у Міністерстві юстиції України, проте встановлюють обов’язкові приписи для необмеженого кола суб’єктів підприємницької діяльності. З метою розвитку малого та середнього підприємництва запропоновано прийняття Закону України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва”, який встановлює механізм...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу