*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Юридична характеристика адміністративних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин

курсовые работы, административное право

Объем работы: 20 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 355

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Литература
Заказать работу
1. Загальна характеристика наркотичних засобів та психотропних речовин як предметів адміністративних правопорушень
2. Юридична характеристика адміністративних проступків, що посягають на відносини у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Ще на початку нашого століття, коли, зважаючи на досить уже значну розповсюдженість наркотиків і наркоманії, приймаються відповідні міжнародні угоди. Так, на засіданнях Шанхайської опіумної комісії 1909 року прийняті документи про заборону обороту наркотиків між державами; на міжнародній Гагській конференції з опіуму 1911 – 1912 рр. розроблена перша в історії Конвенція про наркотики 1912 р.; на Женевській конференції з опіуму 1924 – 1925 рр. прийнято Угоду від 11 лютого 1925 року про визнання опіуму як такого, що підлягає передачі в державну монополію; на другій Женевській конференції з опіуму прийнята Конвенція від 19 лютого 1925 року про виробництво наркотиків тільки для законних потреб держави, яка, крім того, розширила список наркотичних засобів; в Женеві 13 червня 1931 року підписана і в 1933 році вступила в силу міжнародна Конвенція про обмеження виробництва й регламентацію розподілу наркотичних засобів; в Женеві 26 червня 1936 році укладена Конвенція про боротьбу з нелегальною торгівлею сильнодіючими засобами, яка встановила можливість міжнародного кримінального переслідування за злочини, пов'язані з наркотиками, і значно суворіші кримінальні стягнення за їх вчинення, ніж стягнення, які передбачались у попередніх міжнародних актах. Враховуючи те, що в багатьох країнах світу розповсюдження наркотиків набуває катастрофічних розмірів, 1991-2000 роки були оголошені Організацією Об'єднаних Націй десятиліттям по боротьбі з наркотиками.
Предметом суспільних відносин визнається все те, відносно чого існують самі ці відносини. Тому, звісно, що як предмет можуть виступати різні предмети, речі, різні товари і кінець кінцем людина, її здоров'я, наприклад, в об'єкті такого адміністративного проступку як незаконні вироблення, придбання, зберігання, пересилання, перевезення наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах – те, з приводу чого складаються відносини, що становлять безпосередній об'єкт, є наркотичні засоби та психотропні...
1. Закон України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" в ред. від 8 липня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. — №36. – Ст. 317.
2. Кодекс Украины об административных правонарушениях // Научно-практический комментарий. — Харьков: ОдиссеЙ, 2000. – С.342.
3. Перелік наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю у відповідності з чинним законодавством України. – К., 1995.
4. Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. №770.
5. Стефанюк В., Голосніченко І., Михеєнко М. Інститут адміністративної відповідальності юридичних осіб: проблеми теорії і практики // Право України. — 1999. — №9. — С.6-8;
6. Битяк Ю.П.,Зуй В.В. Адміністративне право України: Конспект лекцій.—X.: Націон. юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого, 1996. — С. 86;
7. Державне управління: теорія і практика / За загальною редакцією доктора юридичних наук, професора В.Б. Авер'янова. -К.; Юрінком Інтер, 1998. -С.260
8. Бахрах Д.Н. Административное право: Учебник для вузов. – М.: Издательство БЕК, 1997. – С.291;
9. Адміністративне право: сучасний стан і напрямки реформування // Матеріали Першої національної науково-теоретичної конференції. 18-21 червня 1998 р. в м. Яремче Івано-Франківської області. – С. 11,42-44, 56.
10. Бабаян З.А. Некоторые вопросы терминологии в наркологии // Бюллетень по наркомании ООН. — 1979. — №1.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу