*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Сутність адміністративної відповідальності

курсовые работы, административное право

Объем работы: 20 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 294

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Литература
Заказать работу
1. Поняття і підстави адміністративної відповідальності
2. Характеристика адміністративних стягнень
3. Види адміністративних стягнень
Список використаної літератури
1. Поняття і підстави адміністративної відповідальності

Адміністративна відповідальність — це специфічне реагування держави на адміністративне правопорушення, що полягає в застосуванні уповноваженим органом або посадовою особою передбаченого законом стягнення до суб'єкта правопорушення.
Як явище правової дійсності вона характеризується двома видами ознак. По-перше, це ознаки, властиві юридичній відповідальності в цілому (основні); по-друге, ознаки, що відмежовують адміністративну відповідальність від інших видів юридичної відповідальності (похідні).
Основні ознаки адміністративної відповідальності полягають у тому, що вона:
1) є засобом охорони встановленого державою правопорядку;
2) нормативно визначена і полягає в застосуванні (реалізації) санкцій правових норм;
3) є наслідком винного антигромадського діяння;
4) супроводжується державним і громадським осудом правопорушника і вчиненого ним діяння;
5) пов'язана з примусом, з негативними для правопорушника наслідками (морального або матеріального характеру), яких він має зазнати;
6) реалізується у відповідних процесуальних формах. Похідні ознаки адміністративної відповідальності визначаються її юридичною природою.
Тривалий час у правовій науці підставою адміністративної відповідальності вважалася протиправна винна дія або бездіяльність, що порушує встановлене адміністративно-правовою нормою правило, але за своїм характером і наслідками не тягне за собою кримінального покарання.
Отже, першим вихідним моментом була теза про те, що порушення правил поведінки, встановлених будь-якою адміністративно-правовою нормою, тягне за собою адміністративну відповідальність. Друге вихідне положення полягало в тезі про те, що притягнення до адміністративної відповідальності можливе тільки при порушенні норми адміністративного права. Проте сучасна юридична практика довела, що ці відправні позиції не завжди вірні. Дослідження Інституту адміністративної відповідальності свідчать про те, що вона настає,...
1. Кодекс України про адміністративні правопорушення.
2. Закон України «Про державну службу», 1993.
3. Админістративна діяльність органів внутрішніх справ. — К., 1995.
4. Калаянов Д. П. Административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних дел. — Одесса, 1998.
5. Коваль Л. Адміністративне право. Курс лекцій. Загальна частина, вид. 3-тє. Підручник. — К., 1997.
6. Коваль Л. В. Відповідальність за адміністративні правопорушення. — К., 1975.
7. Опрьчико В. Ф. Административная ответственность за правонарушения. — К., 1988.
8. Остапенко О. І. Адміністративна деліктологія. — Львів, 1995.
9. Самсонов В. М. Административное законодательство: понятие, содержание, реформа. — Харьков, 1991.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу