*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Поняття і види адміністративних правопорушень

курсовые работы, административное право

Объем работы: 34 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 440

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Вступ
Розділ 1 Сутність адміністративної відповідальності
1.1 Особливості адміністративної відповідальності
1.2 Співвідношення адміністратиної відповідальності та адміністративного примусу
Розділ 2 Загальна характеристика адміністративного правопорушення
2.1 Поняття та ознаки адміністративного правопорушення
2.2 Юридичний склад адміністративного правопорушення та його елементи
2.3 . Види адміністративних стягнень
Висновки
Список використаної літератури
Актуальність теми дослідження. Ускладнення суспільних відносин, виникнення нових сфер господарювання та управління, значне підвищення активності громадян викликали необхідність у всебічному переосмисленні соціальної ролі адміністративної відповідальності, її сутності та ознак як важливого правового інституту, співвідношення з іншими видами юридичної відповідальності. Керівництво суспільством, забезпечення громадської дисципліни та правопорядку здійснюється за допомогою активних засобів цілеспрямованого впливу на свідомість та поведінку людей. В якості цих засобів виступають і такі методи державної і громадської діяльності, як переконання та примус. Переконання та примус, як методи державного управління, явища суспільні, так як вони знаходять свій вияв у змісті зв’язків між учасниками конкретних суспільних відносин. «Переконання передує примусові, який застосовується до громадян, не здатних скеровувати свою поведінку у відповідності з державною волею». Примус існує у будь-якому суспільстві і є необхідним елементом організації самого суспільства. Якщо на ранніх етапах розвитку суспільства він ґрунтувався на авторитеті старійшин, вождів, то в сучасному суспільстві — на владі держави. Отже, примус тісно пов’язаний з державною владою та визначає характер цієї влади. Значимість проблеми адміністративної відповідальності підтверджується інтенсивним розвитком нормативно-правової бази адміністративної відповідальності в Україні, який відбувався в останні десятиріччя, широкою практикою її застосування. Головний нормативно-правовий акт, який регулює застосування адміністративної відповідальності в Україні, - Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП) протягом останніх років зазнав значних змін. Станом на 01.01.2004 р. кількість складів адміністративних правопорушень збільшилась з 172 до 312, тобто в 1,8 рази. У Кодексі та інших нормативно-правових актах було закріплено цілий ряд нових складів адміністративних правопорушень. Додатково були наділені правом...
1. Конституція України 28 червня 1996р.
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення. 1984р.
3. Закон України «Про державну службу», 1993.
4. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. — К., 1995.
5. Калаянов Д. П. Административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних дел. — Одесса, 1998.
6. Коваль Л. Адміністративне право. Курс лекцій. Загальна частина, вид. 3-тє. Підручник. — К., 1997.
7. Коваль Л. В. Відповідальність за адміністративні правопорушення. — К., 1975.
8. Опрьчико В. Ф. Административная ответственность за правонарушения. — К., 1988.
9. Остапенко О. І. Адміністративна деліктологія. — Львів, 1995.
10. Самсонов В. М. Административное законодательство: понятие, содержание, реформа. — Харьков, 1991.
11. Продаєвич В.О автореферат «Місце адміністративної відповідальності в системі заходів адміністративного примусу» К. 2007р.
12. Літошенко О.С. автореферат «Адміністративна відповідальність в системі юридичної відповідальності» К. 2005р.
13. Кримінальний кодекс України 5 квітня 2001р.
14. Газета «Іменем закону» №18-19
15. Газета «У Озера» від 23.12.2003р.
16. Рівенська газета № 550 від 6.09.2007р.
17. Варломов В.К реферат «Адміністратине правопорушення»

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу