*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Міжнародно-правове та національне регулювання статусу біженців

курсовые работы, международное право

Объем работы: 35 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 473

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Вступ…………………………………………………………………………….2-3
1. Сутність міжнародно-правового регулювання статусу біженців
1.1. Універсальні та міжнародно-правові акти про статус біженців………4-5
1.2. Право на притулок як міжнародно-правова основа набуття статусу біженця……………………………………………………………………………5
1.3. Визначення поняття «біженця» в міжнародному і національному праві..6
1.4. Колізії загального, регіонального міжнародно - правового і національно - правового визначень біженця………………………………………………….6-7
1.5. Критерії віднесення до категорії біженців………………………………..7-9
2. Правовий статус біженців…………………………………………………...10-15
3. Права біженців жінок та дітей та їх закріплення в міжнародному та українському законодавстві……………………………………………………..16
3.1. Права біженців - жінок та їх захист…………………………………..16-18
3.2. Права біженців - дітей та їх захист……………………………………18-20
4. Окремі проблеми дотримання прав біженців………………………………21-24
5. Судовий захист прав біженців………………………………………………24-26
Висновки……………………………………………………………………….27-29 Список використаної літератури……………………………………………...30
Проблема правового статусу біженців та їх захист має тривалу історію. Міжнародною спільнотою неодноразово робилися спроби вирішити цю проблему шляхом розробки й прийняття міжнародних універсальних угод та удосконалення національного законодавства. Питання про біженців у глобальному масштабі залишається пріоритетним напрямком у діяльності Організації Об’єднаних Націй. Під її егідою у 1951 р. державами була прийнята Конвенція про статус біженців, яка є основним міжнародно-правовим документом, що регулює правовий статус вказаної категорії осіб та захищає їх основні права й свободи. У 1967 р. був розроблений Протокол, що стосується статусу біженців. Його поява надала Конвенції нової сили, розширивши сферу її дії.
У системі ООН 1950 р. було створено Управління Верховного комісара у справах біженців, головним завданням якого є допомога й захист біженців у світі.
Утім, зазначені міжнародні заходи для врегулювання проблем біженців до кінця не вирішують увесь комплекс питань. Положення щодо біженців, закріплені в Конвенції 1951 р., не завжди виконуються державами. Усе частіше зміни у національному законодавстві різних країн встановлюють більш суворі вимоги щодо надання статусу біженця, ніж закріплено в Конвенції, права біженців часто порушуються або невиправдано обмежуються державами. Гострота й невирішеність цих питань, збільшення чисельності біженців, поява нових категорій вимушених мігрантів, ставлять головне питання, яке необхідно вирішувати, – реальне забезпечення становища біженців, як це передбачено міжнародним правом. Вирішенню зазначених проблем може сприяти насамперед їх цілісне вивчення, глибоке теоретичне осмислення, а також комплексний і системний аналіз міжнародно-правового статусу біженців та їх захист.
Таким чином, актуальність проблеми захисту прав біженців у міжнародному та національному праві обумовлена, зокрема, наступним:
По-перше, збільшення чисельності біженців та пов’язаних з цим явищем проблем політичного, економічного, соціального...
1. Конституція України,К.1996;
2. Закон України «Про біженців»
3. Загальна декларація прав людини//Права людини: Міжнародні договори України.-К.1992;
4. Конвенція про захист прав людини та основних свобод;
5. Конвенція про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок;
6. «Декларация о правах человека в отношении лиц, не являющихся гражданами страны, в которой они проживают»;
7. Конвенція про статус біженців;
8. «Европейское соглашение об отмене виз для беженцев»;
9. Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій,К.: «Сфера»1999р.,341с.;
10. Конституційні права, свободи та обовязки людини і громадянина, О.І.Ієрусалімов, М.Ф. Стахурський та ін., К.2004р.,350с.
11. Конвенція про захист прав і основоположних свобод. Застосування в Україні. Офіційне видання.К.2006р.,176с.
12. Права людини і громадянина, П.М. Рабінович, М.І. Хавронюк, К.:«Атіка»2004р.,462с.
13. Міграційне право України, С.Б.Чехович, К.: «Школа»,2003р.,366с.
14. Міжнародний і націонавльний захист прав людини та права біженців; навч.посібник.,Х.:2004р.,198с.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу