*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації

курсовые работы, Уголовное право

Объем работы: 42 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 458

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Вступ ................................................................................................................3
Розділ 1. Соціально-юридична характеристика виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації ...............................................5
1.1. Поняття та соціально-юридична природа виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації ............................................................................5
1.2. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації в системі обставин, що виключають злочинність діяння ..................................................8
Розділ 2. Юридичний склад виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації .........................................................................................12
2.1. Поняття юридичного складу виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації ............................................................................................12
2.2. Об’єкт юридичного складу виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації ............................................................................................15
2.3. Об’єктивна сторона юридичного складу виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації ..........................................................................19
2.4. Суб’єкт юридичного складу виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації...
Актуальність теми дослідження. Необхідність посилення захисту фізичних та юридичних осіб, громадських організацій, органів державної влади та суспільства в цілому від злочинної діяльності, пов’язаної зі створенням та функціонуванням організованих злочинних угруповань – організованих груп чи злочинних організацій, обумовило розширення на законодавчому рівні у Кримінальному кодексі України від 5 квітня 2001 року (далі – КК) різновидів обставин, що виключають злочинність діяння. Ст. 43 КК вперше в Україні передбачена як самостійна обставина, що виключає злочинність діяння, норма про виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.
Втім, кримінально-правовий аналіз виконання спеціального завдання ускладнюється тим, що у теорії кримінального права немає єдиної позиції щодо специфічної конструкції та конкретного змісту юридичного складу даного правомірного вчинку, законодавчі формулювання елементів та ознак складу вчинку викладені не чітко, що зумовлює неоднозначне їх тлумачення та неминуче призведе на практиці до розбіжностей у визначенні правомірності та перевищення меж вимушеного заподіяння шкоди при виконанні такого завдання. Крім того, дані проблеми є новими, а тому недостатньо розробленими. Лише останнім часом серед науковців почалися дискусії щодо підстав правомірності виконання спеціального завдання, елементів та ознак його юридичного складу, відповідальності за перевищення меж дозволеного заподіяння шкоди.
Мета і завдання дослідження. Метою даного дослідження є формулювання теоретично обґрунтованих висновків щодо поняття, юридичного складу виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації, розв’язання проблеми перевищення меж (ексцесу) вимушеного заподіяння шкоди при виконанні такого завдання, визначення та наукове обґрунтування на цій підставі рекомендацій щодо удосконалення чинного законодавства....
1. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18 лютого 1992 р. №2135-ХІІ// Відомості Верховної Ради (ВВР).-1992.- № 22, ст.303.
2. Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» від 30 червня 1993 р. № 3341-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1993. - N 35. - ст.358.
3. Анчукова М.В. Виправданий ризик як обставина, що виключає злочинність діяння: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2004. – 20 с.
4. Закон України “Про міліцію” від 20 грудня 1990 р. № 565-XII в редакції від 14 березня 1995 р. № 101/95-ВР та 6 липня 1999 р. № 834-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 4. – Ст. 20; 1995. – № 15. – Ст. 102; 1999. – № 34. – Ст. 298.
5. Баулин Ю.В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. – Х.: Основа, 1991. – 360 с.
6. Блинников В.А. Система обстоятельств, исключающих преступность деяния, в уголовном праве России: Дис… доктора юр. наук / Нижегородская академия МВД РФ. - Н.Новгород. – 2002. – 403 с.
7. Винокуров В.Н. Крайняя необходимость как обстоятельство, исключающее преступность деяния: Дис… канд. юр. наук / Рязанский институт права и экономики. – Рязань. – 1999. – 207 с.
8. Войшвилло Е.К. Понятие как форма мышления: логико- гносеологический анализ. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 239 с.
9. Гавриш С.Б. Кримінально-правова охорона довкілля в Україні. Проблеми теорії, застосування і розвитку кримінального законодавства. Наукове видання. – Київ, 2002. – 634 с.
10. Новоселов Г.П. Учение об объекте преступления. Методологические аспекты. – М.: Издательство НОРМА, 2001.- 208 с.
11. Дурманов Н.Д. Обстоятельства, исключающие общественную опасность и противоправность деяния. – М., 1961. – 45 с.
12. Дагель П.С. Проблемы вины в советском уголовном праве // Ученые записки Дальневосточного ун-та. Вып. 21. Ч.1. – Владивосток: Изд-во Дальневост. Ун-та, 1968. – 187 с.
13. Демидов Ю.А. Социальная ценность и оценка в уголовном...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу