*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Формування і стимулювання попиту покупців у супермаркеті "Велика кишеня"

дипломные работы, маркетинг и реклама

Объем работы: 79 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 452

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ
1. Стан та перспективи розвитку торгівлі в умовах ринку.
1.1. Формування і стимулювання попиту покупців.
2. Загальні відомості про підприємство.
2.1. Задачі та основні концепції визначення попиту.
2.2. Види споживчого попиту, їх характеристика.
2.3. Методи аналізу та оцінки споживчого попиту.
2.4. Методи стимулювання і формування попиту покупців.
3. Шляхи удосконалення роботи з формування і стимулювання попиту покупців.
Висновки та пропозиції
Список використаної літератури
Додатки
Актуальність теми. Всім відомо, що успішність бізнесу, вимагає не тільки самовіддачі керівника, але й постійних фінансових уливань, які, як правило, можна запозичити у фінансово-кредитних інститутів. Одна зі складові одержання фінансових вкладень у бізнес - це грамотно проведене маркетингове дослідження. Більшість невдач у бізнесі (від втрати частки ринку до банкрутства) викликане тим, що важливі стратегічні рішення приймаються або в умовах недоліку інформації, або на основі помилкових або застарілих даних. Маркетингові дослідження дозволять одержати необхідну інформацію й знизити ризик при прийнятті важливих рішень.
Метою дипломної роботи є вивчення теоретичних та практичних засад визначення потиту на продукцію торговельного підприємства в сучасних умовах на прикладі торгівельної мережі «Велика кишеня».
Для досягнення поставленої мети треба вирішити наступні задачі:
- розглянути питання формування та стимулювання попиту покупів в економічній літературі;
- охарактеризувати діяльність ТМ «Велика кишеня»;
- визначити принципи формування та стимулювання попиту покупців на діяльність торгівельного підприємства;
- надати висновки та пропозиції.
Основою для розгляду формування та стимулювання попиту торговельного підприємства було обрано торгівельну мережу «Велика кишеня», що успішно функціонують на українському ринку.
Об’єктом дослідження попит покупців до продукції торгівельного підприємства.
Предметом дослідження є комерційну інформація та її використання.
Дипломна складається із вступу, трьох розділів, поділених на шість підрозділів, і висновків.
Основними напрямками розвитку сфери роздрібної торгівлі на сьогодні є регіони з найвищими доходами населення (м. Київ, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Харківська області) та регіони з найбільш незадоволеним попитом. Загалом, наявна кон’юнктура ринку є привабливою для капіталовкладень, у тому числі іноземних, які найближчим часом зростатимуть швидкими темпами.
ТМ «Велика Кишеня» потрібно, для підвищення конкурентоздатності продукції, створити сприятливі умови для впровадження на підприємстві ефективної системи якості, яка відповідала б міжнародним вимогам. На державному рівні необхідно здійснювати активну підтримку професійних і громадських формувань, потрібно щоб було відповідне метрологічне забезпечення на підприємстві, що буде спрямоване на удосконалення процесу розроблення, виробництва й експлуатації засобів вимірювання техніки, впровадження гнучких і автоматизованих виробництв. Висока якість вітчизняної продукції сприятиме формуванню позитивного міжнародного іміджу нашої держави, що є передумовою інтеграції України в європейські структури і світову економічну систему. Висока якість продукції і послуг сприяє встановленню рівноправних та взаємовигідних стосунків з іншими країнами.
Потрібно вдосконалити систему проведення маркетингового дослідження з урахуванням специфіки вітчизняного оточуючого середовища, яке базується на узагальненні світових методичних підходів до визначення та групування етапів його проведення. Удосконалення системи пропонується шляхом розроблення вимог до визначення, групування, підготовки та реалізації кожного елементу дослідницького алгоритму, які полягають у специфічному поєднанні окремих кроків у такі групи: визначення потреби/проблеми, постановка мети та завдань, розробка методики, плану, анкети дослідження, виконання розробленого плану, обробка та аналіз отриманої інформації, підготовка та представлення результатів. До складових маркетингу потрібно включати: потреби, нестатки, запити, товар, обмін, угоди, ринок.
Підводячи...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу