*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Вищий навчальний заклад – суб’єкт науково-педагогічної діяльності

курсовые работы, педагогика

Объем работы: 30 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 401

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Литература
Заказать работу
ВСТУП……………………………………………………………………………….3
1. Загальні положення та класифікація вищих навчальних закладів як суб’єктів науково-педагогічної діяльності ………………………………………..5
2. Керівництво вищим навчальним закладом..……………………..…...........12
3. Педагогічні і науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів………………………………………………………………………...……17
4. Нормативно-правова основа щодо регулювання та підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів вищих навчальних закладів………………………22
ВИСНОВОК………………………………………………………………………...27
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...………………………………….…….29
Вищий навчальний заклад (ВНЗ) — освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність.
Традиційно є поширеною також абревіатура ВУЗ — запозичення з російської, де розшифровується як «Высшее Учебное Заведение». Українська калька Вищий учбовий заклад використовувалася в часи уніфікації мов за СРСР і не рекомендується мовознавцями.
Вищий навчальний заклад державної форми власності — вищий навчальний заклад, заснований державою, що фінансується з державного бюджету і підпорядковується відповідному центральному органу виконавчої влади;
Вищий навчальний заклад, що перебуває у власності Автономної Республіки Крим — вищий навчальний заклад, заснований органами влади Автономної Республіки Крим, що фінансується з бюджету Автономної Республіки Крим і підпорядкований органам влади Автономної Республіки Крим;
Вищий навчальний заклад комунальної форми власності — вищий навчальний заклад, заснований місцевими органами влади, що фінансується з місцевого бюджету і підпорядкований місцевим органам влади;
Вищий навчальний заклад приватної форми власності — вищий навчальний заклад, заснований на приватній власності і підпорядкований власнику чи власникам;
Відповідно до існуючих напрямів освітньої діяльності в Україні діють вищі навчальні заклади таких типів:
1) університет — багатопрофільний вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації, який провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації широкого спектра природничих, гуманітарних, технічних, економічних та інших напрямів науки, техніки, культури і мистецтв, проводить фундаментальні та...
Нормативно-правова база:

1. Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність" від 13 грудня 1991 року
2. Закон України “Про вищу освіту” від 17 січня 2002 р., № 2984 – ІІІ.
3.Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року № 309 "Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів"
4.Постанова Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 року № 423 "Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника"
5.Наказ Вищої атестаційної комісії України від 23 червня 2005 року № 377 "Про затвердження Переліку спеціальностей, за якими проводиться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань"
6.Постанова КМ N 1791 ( 1791-2004-п ) від 31.12.2004 “Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань професора і доцента ”.
7.Наказ Вищої атестаційної комісії України N 429 від 29.08.2000 "Про затвердження Положення про спеціалізовані вчені ради".
8.Наказ МВС України від 28 квітня 20 06 р. N 421 “Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів у вищих навчальних закладах МВС України”

ЛІТЕРАТУРА:

9. Гузій Н.В. Педагогічний професіоналізм: історико-методологічні та теоретичні аспекти: монографія / Н.В. Гузій. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2004. – 243 с.
10. Довідник здобувача наукового ступеня. — К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України»:Вид-во «Толока», 2003. – 69 с.
11. Сучасний тлумачний словник української мови: 50 000 слів / [ за заг. ред. В.В.Дубічинського ] . – Х. : ВД "ШКОЛА", 2006. - 832с.
12. Управління якістю освіти / [ В.І. Войтенко, А.О. Лавренюк, Л.М. Малинич, В.В. Мельник, В.В. Гуменюк ] ; за заг. ред. А.О. Лавренюка. – Хмельницький: ХОІППО; Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2003. – 184 с.
13. Хриков Є.М. Управління навчальним закладом: навч. посіб. / Є.М. Хриков. – К. : Знання, 2006. – 365 с.
14. Шамова Т.И....

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу