*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Групи. Групова динаміка. Управління в різних типах груп

курсовые работы, Управление персоналом

Объем работы: 31 стр.

Год сдачи: 2007

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 393

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
ВСТУП
1. Поняття групи. Групова діяльність в системі управління
2. Поняття та процеси групової динаміки
3. Управління групами
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
Ось уже десятиліття проблеми соціальної психології — взаємодія людей у групах, роль колективної праці в різних сферах науки, техніки і виробництва, проблеми групової сумісності — перебувають у центрі уваги дослідників багатьох країн. Донедавна управління виробничими організаціями в нашій державі пов'язувалося лише з економічними та виробничими проблемами й абсолютно не розглядалися соціально-психологічні закономірності, що діють у трудових колективах. Люди¬на в колективі змінюється, змінюються її реакції на навколишній світ, почуття, думки і навіть обличчя; виникає зовсім інше психічне явище, яке може існувати тільки у процесі безпосереднього спілкування. Індивідуальні психологічні процеси можуть видозмінюватися залеж¬но від присутності чи відсутності інших людей, і практика виробництва повністю підтверджує справедливість цього положення.
У даній курсовій роботі ми розглянемо досить актуальну на сьогоднішній день тему „Групи. Групова динаміка. Управління в різних типах груп”.
Так, вивчаючи проблеми психології організації виробництва, психолог із Санкт-Пе¬тербурга М. Сенцицький наводить такий приклад. У виробничому об'єднанні "Світлана" на одній з дільниць знизилася продуктивність праці. Працівниці скаржилися на підвищену втому. Психологи вияви¬ли надзвичайно низьке задоволення працею. Причиною цього стала ізольованість працівниць одна від одної, відсутність контактів між ни¬ми, без чого не може обходитися жодний колектив, особливо жіночий. Діагноз психолога — дефіцит спілкування. Керівник у своїй роботі має справу не тільки з кожним працівником окремо, а переважно з різними групами та колективами, і цим обумовлений ще один аспект предмета психології управління — психологія особистосі у групі.
Людина відчуває потребу у спілкуванні із собі подібними і одержує задоволення від такого спілкування. Більшість з нас активно шукає взаємодії з іншими людьми. І в багатьох випадках наші контакти з іншими людьми нетривалі. Однак якщо двоє чи більше людей проводять досить...
1. Барко В.І., Ірхін Ю.Б., Никифорчук Д.Й., Підюков П.П. Управління персоналом органів внутрішніх справ (психолого-педагогічний аспект). Навчальний посібник. – К.: Київський юридичний інститут, 2005. – 244 с.
2. Барко В.І., Ірхін Ю.Б., Підюков П.П. Психологія управління командою міліцейського підрозділу. Навчальний посібник. – К.: РВЦ НАВСУ, Київський юридичний інститут, 2006. – 228 с.
3. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія: Підручник. – К., 1995.-304 с.
4. Мельник Л.П. Психологія управління: Курс лекцій. – 2-ге вид. Стереотип. – К.: МАУП, 2002 – 176 с.: іл. – Бібліогр. Наприкінці тем.
5. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2005. – 448С. (Альма-матер)
6. Нагаєв В.М. Конфліктологія: курс лекцій: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 198с.
7. Урбанович А.А. Психология управления: Учебное пособие. – МН.: Харвест, 2004.-640 с. – (Библиотека практической психологии).

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу