*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Загальна характеристика доказів у кримінальному процесі

курсовые работы, Уголовный процесс

Объем работы: 26 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 359

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Литература
Заказать работу
ВСТУП………………………………………………………………………...3
I. ПОНЯТТЯ ДОКАЗІВ ЇХ ЗНАЧННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ
1.1. Поняття доказів в теорії та практиці кримінального процесу………..4
1.2. Поняття та значення доказів…………………………………………….6
1.3. Властивості доказів……………………………………………………...9
II. ПОНЯТТЯ ДЖЕРЕЛ ДОКАЗІВ ЇХ ВИДИ ТА ЇХ ОЦІНКА
2.1. Поняття джерел доказів………………………………………………..12
2.2. Види даказів та їх класифікація……………………………………….15
2.3. Оцінка джерела доказів та їх відносність, достовірність та допустимість………………………………………………………………………..21
ВИСНОВОК………………………………………………………………….24
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………...26
Докази в теорії і практиці кримінального процесу є основними принципами побудови методологічних основ теорії доказів, методики збирання, подання, дослідження і використання їх для розслідування злочинів та боротьби із злочинністю. Беззаперечно, що поняття „доказ у кримінальному процесі” має найважливіше, центральне значення у теорії доказів, оскільки правильне визначення поняття доказу, як вказує В. Нор, - це „одна з необхідних умов досягнення істини, а отже – і забезпечення законності в розгляді кримінальних справ”. Отже, розглядаючи поняття доказів, перш за все потрібно визначити, що ми розуміємо під поняттям „доказу у кримінальному процесі”.
Незважаючи на всю важливість правильного розуміння доказів, на сьогодні в теорії кримінального процесу не існує єдиного підходу до розуміння цього терміна. Як вказує М. Салтевський: „У теорії доказів кримінального процесу вельми проблематичним залишається поняття „докази”, що викликає у літературі та на практиці різні тлумачення, а то й наукові дискусії”. [4 с. 8]
На сьогодні можна виділити три основні підходи щодо розуміння поняття „доказ у кримінальному процесі”. Перша група вчених (В. Арсеньєв, І. Гуткін, М. Строгович та ін.) вважає, що поняття „доказ” має два значення. Доказами є, по-перше, ті факти, на основі яких встановлюється злочин або його відсутність, винуватість або не винуватість тієї чи іншої особи в його скоєнні та інші обставини справи, від яких залежить ступінь відповідальності цієї особи. По-друге, доказами є ті передбачені законом джерела, з яких слідство і суд отримують відомості про факти, що мають значення для справи і за допомогою яких вони ці факти встановлюють. Вказана концепція отримала в науковій літературі назву „подвійного” розуміння поняття доказу.
Прихильники другої точки (А. Бєлкін, М. Михеєнко, Г. Мосеян, С. Стахівський та ін.) вважають, що доказами є тільки відомості про факти, джерела ж доказів, зазначені в кримінально-процесуальному законі, до поняття доказів не входять, а мають...
1. Конституція України. м. Київ „Юніком” 1996.
2. Кримінально-процесуальний кодекс України. - К.: А.С.К., 2002.
3. Кримінальний кодекс України. - К.: ЮрІнком Інтер, 2001.
4. Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В.П. Кримінальний процес України. – К.: Либідь, 1999.
5. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України / за ред. В.Т. Маляренка, В.Г. Гончаренка. – К.: Форум, 2003.
6. Строгович М.С. Теория судебных доказательств. – М.:, 1991.
7. Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України: підручник. – К.: А.С.К., 2003.
8. Тертишник В.М. Науково-практичний коментар до Кримінально- процесуального кодексу України. – К.: А.С.К., 2002.
9. Тертишник В.М., Слинько С.В. Теория доказательств: учебное издание. – Харьков: Арсис, 1998.
10. Іщенко В. Способи збирання доказів у кримінальному процесі України // Право України, - 2000. - № 10
11. Нор В. Т. Проблеми теорії і практики судових доказів. – Львів: Вид-во при Львівському державному університеті видавничого об’єднання „Вища школа”, 1978. – 112 С.
12. Салтєвський М. Ще раз про поняття доказів у проекті КПК України // Право України, - 2000. - № 11
13. Сівочек С. Аналіз поняття доказу в кримінальному процесі України // Право України, - 2001. - № 9
14. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 29 червня 1990 р. „Про виконання судами України законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України з питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення вироку”.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу