*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Застосування норм права як особлива форма їх реалізації

курсовые работы, Теория государства и права

Объем работы: 35 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 331

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Литература
Заказать работу
Вступ………………………………………………………………………………3
1. Поняття та основні риси застосування норм права як специфічної форми їх реалізації……………..………………………………………………………………….4
2. Підстави застосування норм права…………………………………………...9
3. Акти застосування норм права: поняття, ознаки, види……………………11
4. Загальні вимоги правильного застосування правових норм………………12
5. Механізм і стадії застосування правових норм…………………………….13
6. Застосування правових норм за аналогією…………………………………22
6.1. Прогалини в праві і шляхи їх усунення………………………….23
6.2. Аналогія закону……………………………………………………...26
6.3. Аналогія права…………………………………………………….29
6.4. Загальні правила при застосуванні аналогії закону і аналогії права………………………………………………………………………………….31
Висновок………………………………………………………………………33
Список використаних джерел………………………………………………..34
Застосування правових норм – це здійснювана компетентними державними органами або уповноваженими на те громадськими об’єднаннями організаційно-правова діяльність, яка полягає у встановленні формально обов’язкових правил поведінки індивідуального характеру з метою забезпечення необхідних умов для належної реалізації юридичних норм .
Застосування норм права являється однією з форм реалізації права. В першу чергу мова повинна йти про застосування законодавчих і підзаконних актів, оскільки правоохоронні органи й інші суб’єкти, які застосовують норми права, орієнтуються на нормативні акти, а не на право і його принципи. Таким чином, термін "застосування правових норм", який закріпився в теорії права і правозастосовній діяльності, можна вважати в певній мірі умовним. Якщо ж закони і підзаконні акти мають правовий характер, то сам термін адекватний його змісту і значенню.
Такий підхід до розуміння цього терміну обумовлений і тим, що в нас існує система писаного права, де основною формою є нормативно-правовий акт. Інші форми права – правовий звичай, нормативний договір – малорозповсюджені в республіці, а правовий прецедент офіційно не визнаний державною владою, хоча в окремих випадках фактично існує. Нині немає рації змінювати або уточнювати цей термін як в теорії права, так і в правозастосовній діяльності, оскільки практично всі юристи розуміють його значення як застосування нормативно-правових актів.
Застосування норм права – особлива форма реалізації права. Її особливість полягає в тому, що вона суттєво відрізняється від інших форм реалізації права – виконання, дотримання і використання. Ця форма реалізації права має свої ознаки, які відрізняють її від інших форм реалізації, а також від інших правових явищ.
По-перше, застосування правових норм входить в правову систему суспільства. Воно являється її складовою частиною, без якої неможливе правове регулювання суспільних відносин. В правовій системі цей процес опирається на систему права і систему законодавства. По...
Конституція України (з офіційним тлумаченням Конституційного Суду України) / Відповід. редакт. Канд. Юрид. Наук С.Б. Чехович. – К.: Ліра-К, 2005.
2. Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних та цивільних справах. - К. – 1995.
3. Андрусяк Т. Теорія держави і права. Львів: Фонд "Право для України", 1997.
4. Котюк В.О. Теорія права. Курс лекцій. Навчальний посібник для юридичних факультетів вузів. – К.: Вентурі, 1996.
5. Рабінович М.П. Основи загальної теорії права та держави. Посібник для студентів спец. "Правознавство". - Бородянка, 1993.
6. Теория права и государства. Учебник для вузов. Под ред. Г.Н. Маслова, М.: БЕК, 1996.
7. Право: Учебник для вузов. Н.А. Теплова, В.М. Малинкович и др.; Под ред. Н.А. Тепловой, В.М. Малинковича. М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1997.
8. Алексеев С.С. Теория права. – 2-е изд., перераб. и доб. – М.: БЕК, 1995.
9. Общая теория права: Учеб. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во МГТУ, 1995.
10. Теорія держави та права / За редакцією академіка АПрН України, доктора юридичних наук, професора В.В. Копєйчикова. - К.: Юрінком, 2002.
11. Барабаш Ю.Г. Державно-правові конфлікти в теорії та практиці конституційного права: монографія / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х. : Право, 2008. — 220c.
12. Коталейчук С.П. Теорія держави та права: навч. посібник для підготовки до держ. іспитів. — К. : КНТ, 2009.
13. Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Юриспруденция" / Московский гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Юридический факультет. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — М. : Проспект, 2007. — 637 с
14. Гусарєв С.Д, Олійник А.Ю, Слюсаренко О.Л. Теорія права і держави: навч. посібник / Київський національний ун-т внутрішніх справ. — К. : Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008. — 270с.
15. Калюжний Р.А, Тимченко С.М, Пархоменко Н.М, Легуша Сергій Михайлович. Загальна теорія держави і права: навч. посіб.. — К. : Видавець Паливода А.В., 2007. — 296с.
16....

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу