*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Захист в кримінальному процесі

курсовые работы, Уголовный процесс

Объем работы: 40 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 429

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Вступ
I. Сутність і предмет захисту в кримінальному процесі
1.Функція захисту в кримінальному процесі
2. Предмет захисту в кримінальному процесі
II. Правовий статус захисника в кримінальному процесі
III. Участь захисника в кримінальному судочинстві України.
1. Захисник на досудовому слідстві
2. Діяльність захисника в суді першої інстанції
3. Участь захисника в касаційній і наглядовій інстанціях
Висновок
Список використаних джерел
Становлення України як незалежної демократичної держави зумовлює необхідність вироблення нових, науково-обґрунтованих підходів до розвитку її правової системи. Головним напрямком правової реформи повинна стати реальна правова захищеність особи; розвиненість і гарантованість її прав і охоронюваних законом інтересів надійне забезпечення взаємозв'язків і взаємо відповідальності особи перед державою і держави перед особою. Визначальним етапом на цьому шляху стало прийняття нової Конституції України, яка однією з головних засад судочинства проголосила забезпечення обвинуваченому права на захист (ст.129).
Посилення правового захисту особи, розширення і зміцнення правових гарантій її прав і свобод в умовах розвитку демократії, а також утвердження незалежної судової влади, як визначального гаранту цих прав і свобод, справедливості і законності - необхідна умова функціонування демократичної правової держави. Основне місце в системі таких гарантій повинно належати процесуальним гарантіям, які визначатимуть напрямок держави на демократизацію і гуманізацію кримінально-процесуального законодавства України. І це не випадково. Адже порушення цих гарантій найбільш істотно впливає на права і охоронювані законом інтереси осіб, які попадають в сферу кримінально-процесуальної діяльності і, насамперед підозрюваного, обвинуваченого і підсудного.
Серед процесуальних гарантій прав особи гарантії права обвинуваченого на захист займають особливе місце. Пояснюється це тим, що саме обвинувачений притягнутий до кримінальної відповідальності, саме його суб'єктивні права і інтереси порушуються в ході процесу особливо відчутно. Тому перш за все обвинуваченому повинна бути надана максимальна можливість захисту своїх прав і інтересів від необґрунтованого притягнення і засудження. Ці гарантії необхідні також тому, що здійснення правосуддя буде ускладненим, якщо обвинувачений не зможе захищатися, наводити докази в своє виправдання. Тільки дослідивши всі доводи як зі сторони обвинувачення, так і...
І.Законодавство
1. Конституція України. К., 1996.
2. Кримінально-процесуальний кодекс України. К., 1997.
3. Закон України "Про адвокатуру". Відомості Верховної Ради України. 1993. №9, ст.62.
4. Закон України "Про внесення змін і доповнень до окремих статей кримінально-процесуального кодексу України з питань права на захист підозрюваного, обвинуваченого і підсудного". Відомості Верховної Ради України. 1994, №11, ст.49.
5. Основні положення про роль адвокатів. // Адвокатура України, К.. 1997.
6. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 7 липня 1995 р. №10 "Про застосування законодавства, яке забезпечує підозрюваному, обвинуваченому, підсудному право на захист". 7. Правовісник, №1, 1996. 7. Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних та цивільних справах. К., 1995.

II. Спеціальна література
1. Адаменко В. Д. Субьектьі защитьі обвиняемого, Красноярск, 1991.
2. Варфоломеева Т. В. Криминалистика й профессиональная деятельность защитника. К., 1987.
3. Михеєнко М. Про момент виникнення функції обвинувачення у кримінальному процесі. / Право України. 1995. Х°11.
4. Макарова 3. В. Участие адвоката-зашитника на предварительном следствии. Куйбьішев. 1978.
5. Мартьінчик Е. Г. Гарантии прав обвиняемого в суде первой инстанции. Кишинев, 1975.
6. Царев В. М. Зффективность участия защитника в доказьівании на предварительном следствии. Красноярск, 1990.
7. Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України. Юрінком, 1995.
8. Посполітак В. Особливості участі адвоката в розгляді кримінальних справ касаційною інстанцією. // Радянське право, 1976, №2.
9. Перлов Й. Д. Право на защиту. М., 1969.
10. Резник Г, Славин М. Конституционное право на защиту, М., 1980.
11. Савицкий В. М. Право обвиняемого на защиту в социалистическом уголовном процессе, М.- 1974
12. Саркисянц Г. П. Участие защитника на предварительном
следствии. Ташкент. 1966.
13. Святоцький О. Д.. Михеєнко М. М. Адвокатура України. К..
1997.
14. Стецовский Ю. Й. Советская адвокатура. М.....

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу