*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Ідея Права

курсовые работы, Теория государства и права

Объем работы: 27 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 368

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Вступ
1. Розвиток ідеї права у Давньому Римі
2. Типи та функції права
3. Генетичний підхід до визначення сутності права
4. Відображення філософської моделі держави і права Томаса Гоббса
Список використаної літератури
З давніх часів в Індії склалася давня традиція називати будь-яку струнку сукупність поглядів на людину, їїсутність, триб життя і думки. Мудрець Каутілья (І ст. до н.е.) свідчить: "Досліджуючи за допомогою логічних доказів у вченні три Веди законне та незаконне, у вченні про господарство - користь та вади, у вченні про керування державою - вірну та невірну політику, Філософієя досліджує і сильні, і слабкі сторони цих наук, приносить користь людям, зміцнює дух у біді та в щасті і дає вміння розмірковувати, говорити й діяти.
Старі ідеї і уявлення відіходять у минуле, поступаючись місцем новим. Ідея права народжена людиною, як вимір моралі, свободи, існування взагалі у всесвіті та створення суспільства і держави...
Один із найбільших внесків у розвиток права було зроблено за часів існування Давнього Риму. Право Давньму Римі було на стільки важливим предметом, що коли в області науки, літератури і мистецтва в III ст. не було створено нічогоскільки-небудь значного, та й взагалі був занепад культури і лише одна область культури була виключення -право, яке інтенсивно розроблялося префектами Преторія (Папініаном, Ульпіаном та іншими відомими юристами). Саме в ці роки система римського права була поставлена у відповідність до потреб світової держави. Тепер римське право включало елементи правових норм, які діяли в провінціях. Оскільки, ідея права формувалася найбільшим чином у Давньому Римі, то слід розглянути процес формування.
Боротьба між релігійними і філософськими течіями, яка велася в III ст., показала, що мислителі шукали причини погіршення становища населення, безперервних воєн і загострення соціальних протиріч. Вони задумувалися над тим, як вийти з цього важкого положення. Тільки релігія і філософія могли дати відповіді на ці питання. Але як би то не було, про що б не думали філософи, загальна ситуація в країні вплинула і на них: релігійно-філософські течії набули песимістично-занепадницького характеру.
Пізнання матеріального світу відійшло в минуле: філософи...
1. Бадак А.Н., Войнич И.Е., Волчек Н.М. и др. "История Древнего мира: Древний Рим", Минск, "Харвест", 1998, 800 с.
2. Винничук Л. "Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима", Москва, "Высшая школа", 1988, 496 с.
3. Ладинский Ант. "В дни Каракаллы", Минск, "Беларусь", 1987, 460 с.
4. Левчук Л.Т. та інші "Історія світової культури", Київ, "Либідь",1999, 368 с.
5. Момзен Т. "История Рима", "СПБ", 1993.
6. "Энциклопедия", Академия педагогических наук СССР, том 12, Москва, 1968, 640 с.
7. "Большая Энциклопедия Кирилла и Мефодия 98", электронная версия.
8. Основи держави і права.Методичні рекомендації для абітурієнтів /С.В.Бобровник, СЯ.Лисенков, О.М.Молявко та ін.; К-1993
9. Т.Г.Андрусяк. Теорія держави і права. - Львів.: Фонд «Право для України», 1997.
10. Правознавство: навч. посібник / за ред. В.В.Копєйчикова.-К.: Юрінком Інтер, 1998.
11. Правознавство / за ред. М.Настюка, М.Ф.Костицького, -Львів: Світ, 1994. Львівський Державний Університет ім.І.Я.Франка
12. Кудрявцев В.Н., Васильев A.M. Право: развитие общего
понятия. — Советское государство и право, 1985, № 7.
13. Котюк В.О. Теорія права (Курс лекцій). К., "Вентурі",
1996.
14. Лукашева Е.А. О новых направлениях исследований в общей теории права. — В кн.: Актуальные проблемы теории социалистического государства и права. М., 1997.
15. Явич Л.С. Право развитого социалистического общества (Сущность и принципы). М., 1978.
16. Маркс К. Критика Готской программы. — Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. -- т. 19.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу