*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Інститут давності в кримінальному законодавстві України

курсовые работы, Уголовный процесс

Объем работы: 24 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 375

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Литература
Заказать работу
Вступ..................................................................................................................3
1. Інститут давності в кримінальному законі України..................................5
2. Обчислення строків давності та умови, що переривають давність в кримінальному законодавстві України.....................................................................12
3. Злочини проти миру і безпеки людства, як виняток, щодо застосування давності в національному кримінальному законодавстві.......................................19
Висновок..........................................................................................................21
Список використаної літератури...................................................................23
Суть звільнення від відбуття покарання слід розуміти, і не ототожнювати з відсторонення винної особи від відповідальності в зв’язку з відсутністю в її діях складу злочину чи то наявності підстав, що виключають злочинність такого діяння також зміни в законодавстві тощо. Сучасне кримінальне законодавство визначає чи передбачає можливість звільнення винної особи від кримінальної відповідальності, більше того сучасне законодавство постановляє обов’язком держави в особі компетентних органів звільнення такої особи від відбуття кримінального покарання. Сама держава обмежила строками давності кримінальне переслідування особи, в силу загальної гуманізації кримінально-правових норм, також це спричинено і обранням загальнодержавного курсу до Європейської інтеграції. Інтеграційні процеси зумовили і загальну імплементацію національного законодавство до європейських принципів дотримання прав людини, не оминув цей процес і норми кримінального права України. Приєднання України до діяльності міжнародних правозахисних організаціях втілюється ратифікацією міжнародних договорів, конвенцій та пактів з дотримання прав людини яка в свою чергу змушує законодавця вносити зміни до законодавчих актів держави, реформувати, хоча і повільно, діяльність правоохоронних органів а також і судової системи в цілому. Так посилаючись на нормативний документ, зокрема в плані дій "Україна - Європейський Союз" затвердженого та схваленого 12.02.2005 року Кабінетом Міністрів України а 21.02.2005 року схваленого Радою з питань співробітництва між Україною і Європейським Союзом, зазначено наступне, дослівно: «Цей План дій є важливим новим кроком у цьому процесі. Він охоплює часові рамки у три роки. Його імплементація допоможе реалізації положень Угоди про партнерство та співробітництво (УПС) як діючої основи співробітництва України та ЄС та сприятиме і підтримуватиме мету України щодо подальшої інтеграції до європейських економічних та соціальних структур. Імплементація Плану дій значно наблизить українське...
Суть звільнення від відбуття покарання слід розуміти, і не ототожнювати з відсторонення винної особи від відповідальності в зв’язку з відсутністю в її діях складу злочину чи то наявності підстав, що виключають злочинність такого діяння також зміни в законодавстві тощо. Сучасне кримінальне законодавство визначає чи передбачає можливість звільнення винної особи від кримінальної відповідальності, більше того сучасне законодавство постановляє обов’язком держави в особі компетентних органів звільнення такої особи від відбуття кримінального покарання. Сама держава обмежила строками давності кримінальне переслідування особи, в силу загальної гуманізації кримінально-правових норм, також це спричинено і обранням загальнодержавного курсу до Європейської інтеграції. Інтеграційні процеси зумовили і загальну імплементацію національного законодавство до європейських принципів дотримання прав людини, не оминув цей процес і норми кримінального права України. Приєднання України до діяльності міжнародних правозахисних організаціях втілюється ратифікацією міжнародних договорів, конвенцій та пактів з дотримання прав людини яка в свою чергу змушує законодавця вносити зміни до законодавчих актів держави, реформувати, хоча і повільно, діяльність правоохоронних органів а також і судової системи в цілому. Так посилаючись на нормативний документ, зокрема в плані дій "Україна - Європейський Союз" затвердженого та схваленого 12.02.2005 року Кабінетом Міністрів України а 21.02.2005 року схваленого Радою з питань співробітництва між Україною і Європейським Союзом, зазначено наступне, дослівно: «Цей План дій є важливим новим кроком у цьому процесі. Він охоплює часові рамки у три роки. Його імплементація допоможе реалізації положень Угоди про партнерство та співробітництво (УПС) як діючої основи співробітництва України та ЄС та сприятиме і підтримуватиме мету України щодо подальшої інтеграції до європейських економічних та соціальних структур. Імплементація Плану дій значно наблизить українське...
1. Конституція України, 28.06.1996 року, офіційний текст Харків «Олант» 2002.
2. Ткачевский Ю. М. Давность в советском уголовном праве. — М: Изд-во Моск. ун-та, 1978.
3. Статистичний бюлетень про результати розгляду справ судами України за 1 півріччя 2002 р. Верховний Суд України. Управління узагальнення судової практики та аналіз судової статистики. Рукопис.
4. Уголовньй кодекс Республики Польша / Науч. ред. А. И. Лукашов, Н. Ф. Кузнецова; вступительная статья А. И. Лукашова, 3. А. Саркисовой; перевод с польского Д. А. Барилович. — СПб.: Издательство «Юридический центр Пресе», 2001.
5. Уголовньій кодекс Федеративной Республики Гер-мании / Науч. Ред и вступит статья Д. А. Шестакова. Перевод с немецкого Н. С. Рачковой. — СПб.: Издательство «Юридический центр Пресе», 2003.
6. Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая: В 2 т. — М.: Наука, 1994. — Т. 2. — С. 350; Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. - К.: Каннон, 2001. — С. 22, 140
7. Келина С. Г. Теоретические вопросьі освобождения от уголовной ответственности. — М: Наука, 1974. — С. 207.
8. Науково-практичний коментар до Кримінального Кодексу України 4-те видання під ред.. С.С. Яценка, Київ «А.С.К.» 2006 ст. 105.
9. Кримінальний Кодекс України Науково-практичний коментар під спіл. ред.. В.В. Сташиса, В.Я. Тація, Київ «Видавничий дім ІН Юре » 2003 ст. 182.
10. Конвенції ООН «Про незастосування строку давності до військових злочинів і злочинів проти людства» від 25 березня 1969 року, офіційний сайт ВРУ.
11. Постанова Пленуму Верховного Суду України, №1 від 23.12.2005 р. «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення від кримінальної відповідальності». Офіційний сайт ВРУ.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу