*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Керівник в ОВС

курсовые работы, Управление персоналом

Объем работы: 31 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 387

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Литература
Заказать работу
ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………….......…3
1. Основні риси та якості особистості керівника ……………………..……4
2. Порівняльна характеристика лідера та керівника………………...……...7
3. Місце керівника у процесі підготовки та прийняття управлінських рішень в ОВС………………………………………………………………….……10
4. Адміністративно-правовий статус керівника в ОВС…………………...14
5. Основні вимоги до керівника в ОВС …...............................................….21
Висновок………….…………………………………………………………..28
Список використаних джерел……..………………………………………..30
У вітчизняній і зарубіжній соціальній психології є багато робіт, присвячених проблемі лідерства.
Лідерство – це соціально-психологічний процес в колективі чи групі, побудований на впливі особистого авторитету людини на поведінку їх членів [25, с.247].
Лідерство – стосунки домінування і підпорядкування, впливу і прямування в системі міжособистісних стосунків у групі [17, с.65].
Лідерство (англ. leader — провідник, ведучий, керівник) виявляється у вмінні пробудити у співробітників мрію, до якої вони прагнутимуть наблизитися, «вдихнути» в них необхідну для цього енергію [11, с.165].
В основі даного процесу лежить здатність лідерів притягувати до себе людей, несвідомо викликати почуття захоплення і любові. Невід’ємною властивістю лідера є наявність наслідувача.
Лідерство – це питання сили впливу, що залежить від співвідношення особистих якостей лідера з якостями тих, на кого він хоче вплинути.
Альтернативою для лідера є керівник. Керівник – це формальний, назначений «зверху» лідер, необов’язково з необхідними рисами відповідними ситуації.
Роль керівника в організації є багатоплановою. Він наділений правом вирішувати, впливати на підлеглих, що передбачає певний тип стосунків з іншими людьми. Особистісний авторитет керівника і офіційні повноваження є підґрунтям, на якому формується його реальний вплив на діяльність організації, зокрема й управлінську систему загалом.
Керівництво – це процес використання влади задля досягнення впливу на людей.
Влада – це можливість впливати на поведінку інших людей. Керівник повинен мати владу не лише неформальну, але обов’язково має формальну владу: підлеглі залежать від нього в питаннях зарплати, видачі завдань, просуванні по службі, задоволення соціальних потреб, видачі матеріальної допомоги.
Вплив – це будь-яка поведінка одного індивіда, яка вносить зміни у поведінку (стосунки, відчуття тощо) іншого індивіда.
Стиль керівництва — система принципів, норм, методів і прийомів впливу на підлеглих з метою ефективного...
Нормативна база:
1. Конституція України // ВВР України. –1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Про міліцію : Закон України від 20 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР.– 1991. – № 4. – Ст. 20.
3. Про державну службу : Закон України від 16 грудня 1993 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – Ст. 490.
4. Про боротьбу з корупцією : Закон України від 5 жовтня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 34. –Ст. 266.
5. Кримінальний кодекс України // Офіційний вісник України. – 2001. – № 21.
6. Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України : Затверджений Законом України від 22 лютого 2006 р. // Уряд. кур’єр. – 2006. – 20 квітня.
7. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18-22. – Ст. 144.
8. Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх прав України : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 1991р. // Збірник нормативних актів України з питань правопорядку. – Київ, 1993. – 583 с.
9. Про затвердження Інструкції про порядок добору та зарахування працівників органів внутрішніх справ України до резерву кадрів для переміщення на вищі посади та організації роботи з ними : Наказ МВС України № 1317 від 18 листопада 2003 р.

Література:
10. Агеев. В.С. Межгрупповые взаимодействия. Социально-психологические проблемы. — М., 1990.
11. Андреева Г.М. Социальная психология. М., 1980.
12. Армаш Н. О. Адміністративно-правовий статус керівників органів виконавчої влади : дис. ... к.ю.н. : 12.00.07 / Армаш Надія Олександрівна. – Київ, 2005. – 200 с.
13. Бахрах Д. Н. Административное право /Д. Н. Бахрах. – М. : Изд-во БЕК, 1996. – 368 с.
14. Бандурка О. М. Теорія і практика управління в органах внутрішніх справ України / О. М. Бандурка. – Х., 2004. – 771 с.
15. Бандурка О. М. Управління в органах внутрішніх справ України : підручник / Бандурка Олександр Маркович. – Харків : Ун-т внутр. справ, 1998. – 480 с.
16. Варнер Зигерд, Лючия Ланг....

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу