*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Класифікація злочинів

курсовые работы, Уголовное право

Объем работы: 28 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 361

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Вступ…………………………………………………………………….......…3
1. Поняття класифікації злочинів..……………….……………………..……5
2. Класифікація злочинів за Кримінальним кодексом України (2001р.).....8
3. Підстави та види критеріїв класифікації злочинів….….………….……19
Висновок………….…………………………………………………………..23
Список використаних джерел……..………………………………………..26
З моменту прийняття та вступу у дію першого Кримінального кодексу незалежної України розпочалася робота із забезпечення правильного його розуміння, справедливого застосування та подальшого вдосконалення. У порівнянні зі старим, новий Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року змінив значну кількість кримінально-правових інститутів, одночасно з’явилася низка істотно нових загальних положень закону про кримінальну відповідальність. Серед них особливу увагу привертає вирішення питання про класифікацію злочинів.
Класифікація злочинів є однією з актуальних проблем в кримінальному праві, що має велике теоретичне і практичне значення.
Досягнення якісно нового стану суспільства в умовах реального суверенітету потребує не лише докорінних перетворень у всіх сферах життя – політиці, економіці, соціальній і духовній, а й подолання негативних явищ, що ще існують на сьогодні.
Серед них особливого значення набуває посилення боротьби зі злочинністю і правопорушеннями.
Як відомо, питома вага злочинності в останні роки має стійку тенденцію до зростання.
В наш час в Україні дуже різко зростає рівень злочинності та збільшується кількість тяжких злочинів. Причинами цього є як політична нестабільність, так і скрутне економічне становище нашої держави. На думку українських науковців-криміналістів, саме економічні проблеми є одним із приводів до вчинення такої великої кількості злочинів на Україні. Саме тому за таких умов різко зростає значення кримінально-правових норм, які покликані забезпечувати охорону суспільних відносин нашої держави від злочинних посягань та використання яких є необхідною умовою притягнення злочинців до кримінальної відповідальності.
Притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності – це дуже складна і довготривала процедура. Основним в цій процедурі є встановлення у діях злочинця передбаченого кримінальним законом злочину, а точніше складу злочину.
Встановлення класифікації злочинів вимагає наявності у працівників правоохоронних органів...
1. Бабаев В. К. Советское право как логическая система. – М., 1978.
2. Біленчук П. Д., Романюк Б. В., Цимбалюк В. С. та ін. Комп’ютерна злочинність. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002. – 240 с.
3. Большая советская энциклопедия. 3-е изд. Т. 12. – М.: Сов. Энциклопедия, 1973.
4. Виправно-трудовий кодекс України. Затверджений Законом Української РСР від 23 грудня 1970 року. Зі змінами станом на 28 серпня 2001 року // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. – № 1. – Ст. 5.
5. Классификация преступлений и ее значение для деятельности органов внутренних дел. Учебное пособие / Под ред. Н. И. Загородникова – М.: МВШМ МВД СССР, 1983.
6. Клименко В. Класифікація злочинів у кримінальному законодавстві // Юридичний Вісник України. – 2001. – 9-15 червня.
7. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. Ю. И. Скуратова, В. М. Лебедева. – 3-е изд., изм. и доп. – М.: Издательство НОРМА, 2001.
8. Коржанський М. Й. Науковий коментар Кримінального кодексу України. – К: Атіка, Академія, Ельга-Н, 2001.
9. Кривоченко Л. Н. Классификация преступлений. – Харків: Вища школа, 1987.
10. Кримінальне право і законодавство України. Частина Загальна. Курс лекцій / За ред. М. Й. Коржанського. – К: Атіка, 2001.
11. Кримінальний Кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України 5 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.
12. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року. Упор. та попереднє слово: М. І. Мельник, М. І. Хавронюк / М. І. Хавронюк. Категорії злочинів і санкції Особливої частини КК України: наукові дослідження та деякі висновки. За ред. М. І. Мельника. – К.: А.С.К., 2001.
13. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти / За ред. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – Київ-Харків: Юрінком Інтер-Право, 2001.
14. Лісовий В. “Комп’ютерні” злочини: питання кваліфікації // Право України. – 2002. – № 2.
15. Матишевський П. С. Кримінальне право України:...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу